Sự kiện hot
2 năm trước

SeABank được chấp thuận tăng vốn lên 14.785 tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 2078/QĐ-NHNN ngày 24/12/2021 về việc chấp thuận thay đổi vốn điều lệ của SeABank trên Giấy phép hoạt động của SeABank từ 13.425 tỷ đồng lên gần 14.785 tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán SSB - sàn HOSE).

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 2078/QĐ-NHNN ngày 24/12/2021 về việc chấp thuận thay đổi vốn điều lệ của SeABank trên Giấy phép hoạt động của SeABank từ 13.425 tỷ đồng lên gần 14.785 tỷ đồng sau đợt chào bán 136 triệu cổ phiếu với tỷ lệ phát hành 10,13% cho các cổ đông hiện hữu năm 2021.

Trước đó, vào tháng 9/2021, SeABank đã tăng thêm hơn 1.337 tỷ đồng vốn điều lệ thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên SeABank năm 2021.

Về tình hình kinh doanh, trong quý 3/2021, SeABank ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 1.418 tỷ đồng, tăng gần 90%. Tín dụng 9 tháng chỉ tăng hơn 3%, nhưng ngân hàng vẫn lãi đậm từ hoạt động cho vay, nguyên nhân là trong kỳ, thu nhập lãi của ngân hàng tiếp tục tăng 11,5%, nhưng chi phí lãi giảm tới gần 20%.

Lãi thuần từ dịch vụ quý III/2021 của ngân hàng đạt 343 tỷ đồng, cao gấp 2,5 lần cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động kiinh doanh chứng khoán đạt 66 tỷ đồng, tăng hơn 2,3 lần cùng kỳ năm 2020. Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư đạt gần 54 tỷ đồng, gấp 3,6 lần cùng kỳ năm ngoái.

Riêng lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối chỉ đạt 15,6 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ, lãi thuần từ hoạt động khác xấp xỉ 48 tỷ đồng, giảm 77% so với cùng kỳ.

Trong quý III/2021, chi phí hoạt động của ngân hàng tăng 9,5%, nhưng chi phí dự phòng rủi ro tăng mạnh hơn 117%. Tổng lợi nhuận trước thuế quý III/2021 đạt 974 tỷ đồng, tăng 2,1 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng thu nhập hoạt động của SeABank đạt trên 4.994 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ. Trong đó thu nhập lãi thuần 9 tháng đạt 3.849 tỷ đồng, tăng hơn 84,5%; lãi thuần từ dịch vụ đạt 812 tỷ đồng, tăng gấp 2,8 lần so với cùng kỳ. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối đạt 109 tỷ, cao gấp 2,2 lần cùng kỳ. Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư và kinh doanh đạt 225 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ. Riêng lãi thuần từ hoạt động khác giảm hơn 73% còn 146 tỷ đồng.

Huy Đức
Theo KTDU

Từ khóa: