Tag
2 kết quả

Tin tức về "cổ phiếu HSG"

9 tháng trước

Hai Phó Tổng Giám đốc Hoa Sen mua 57% số cổ phần đã đăng kí

Hai Phó Tổng Giám đốc của Hoa Sen đăng kí mua tổng cộng 300.000 cp HSG, thực tế đã mua 171.500 cp, chiếm 57% số đăng kí.

12 tháng trước

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 20/12

Báo Đầu tư Chứng khoán trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 20/12 của các công ty chứng khoán.