Tag
3 kết quả

Tin tức về "Công ty Cổ phần Đầu tư CIS"

4 tháng trước

Bãi đỗ xe thông minh ở Hà Nội: Đơn vị cung cấp phần mềm iParking là ai?

Công ty Cổ phần Đầu tư CIS mới thành lập đầu năm 2017 thì chỉ mấy tháng sau, doanh nghiệp này được thành phố Hà Nội giao là đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng.

4 tháng trước

Doanh nghiệp dùng ứng dụng iParking: “Cái phần mềm này rất buồn cười!”

Phân tích các ưu nhược điểm của của ứng dụng iParking mà Hà Nội đang áp dụng, lãnh đạo một công ty (đề nghị giấu tên) trong 12 đơn vị được cấp phép trông giữ xe theo mô hình iParking nhận định rằng “phần mềm này rất buồn cười!”.

4 tháng trước

Bãi đỗ xe thông minh iParking: Sở GTVT Hà Nội thừa nhận bất cập

Đại diện Sở Giao thông vận tải Hà Nội thừa nhận mô hình iParking còn bộc lộ một số nhược điểm như: Phụ thuộc chủ yếu vào chất lượng và cấp độ của hạ tầng công nghệ thông tin, giám sát, thanh toán...