Tag
2 kết quả

Tin tức về "Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội"

6 tháng trước

Bãi đỗ xe thông minh iParking: Sở GTVT Hà Nội thừa nhận bất cập

Đại diện Sở Giao thông vận tải Hà Nội thừa nhận mô hình iParking còn bộc lộ một số nhược điểm như: Phụ thuộc chủ yếu vào chất lượng và cấp độ của hạ tầng công nghệ thông tin, giám sát, thanh toán...

6 tháng trước

Bãi đỗ xe thông minh iParking ở Hà Nội: Nhiều bất cập?

Từ đầu năm 2019 đến nay, với nhiều bất cập còn tồn tại trong việc triển khai, hoạt động ứng dụng tìm kiếm và thanh toán đỗ xe qua điện thoại di động (iParking) nên một số đơn vị đã ngừng cung cấp dịch vụ. Cụ thể, Công ty CP Đầu tư CIS đã ngừng cung cấp dịch vụ, phần mềm ứng dụng iParking đối với công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội do có trục trặc về thanh toán giữa các bên