Tag
1 kết quả

Tin tức về "ghi tên thành viên gia đình trong sổ đỏ"

khoảng 1 năm trước

Ngưng hiệu lực quy định ghi tên thành viên gia đình trong sổ đỏ

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - môi trường Trần Hồng Hà vừa ký ban hành thông tư ngưng thi hành việc ghi tên các thành viên có chung quyền sử dụng đất vào sổ đỏ hộ gia đình.