Tag
1 kết quả

Tin tức về "Hạ trần lãi suất"

2 tháng trước

Hạ trần lãi suất huy động sẽ tác động thế nào lên thị trường chứng khoán?

NHNN đã ra thông báo về việc điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi tối đa bằng VNĐ của tổ chức, cá nhân tại các TCTD. Đi kèm với đó là quyết định giảm trần lãi suất cho vay ngắn hạn với các lĩnh vực ưu tiên bằng VNĐ.