Tag
2 kết quả

Tin tức về "lướt sóng"

7 tháng trước

Big_Trends: Kiên trì nắm giữ hơn là lướt sóng

Niềm tin nhà đầu tư có thể thay đổi, nhưng bản chất giá trị của doanh nghiệp không thay đổi nhiều. Hãy chọn lựa cổ phiếu với thái độ nắm giữ phù hợp mới là hợp lý trong giai đoạn này.

9 tháng trước

Big_Trends: Lướt sóng sẽ rất khó nhưng vẫn có cơ hội

Trong giai đoạn mà chỉ báo nhà đầu tư đang xuống thấp, thanh khoản đi xuống, thì giao dịch ngắn hạn sẽ rất khó, nhưng vẫn có cơ hội đối với các nhà đầu tư chuyên nghiệp.