7 năm trước

Tăng kiểm tra cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp

Tại cuộc họp ngày 19/10, đánh giá về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát cho biết các đơn vị chức năng đã có nhiều cố gắng song sự chuyển biến của một số lĩnh vực còn rất chậm, nhất là trong quản lý giết mổ gia súc, gia cầm.

Tại cuộc họp ngày 19/10, đánh giá về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát cho biết các đơn vị chức năng đã có nhiều cố gắng song sự chuyển biến của một số lĩnh vực còn rất chậm, nhất là trong quản lý giết mổ gia súc, gia cầm.


Nhân viên thú ý kiểm tra sản phẩm thịt gia súc tại một cơ sở giết mổ tập trung
, trước khi đưa ra lưu thông. (Ảnh: Đình Huệ/TTXVN).

Do vậy, các đơn vị chức năng cần tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản loại B, C (loại đạt và chưa đạt yêu cầu) trên cơ sở đó đôn đốc và xử lý kiên quyết các cơ sở cố tình vi phạm.

Hiện mới chỉ có 50 tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản.

Bộ trưởng chỉ đạo, phải phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc các đơn vị địa phương thực hiện nghiêm túc để làm rõ bức tranh các cơ sở kinh doanh vật tư nông sản, chế biến thực phẩm, đồng thời phải thực hiện phân loại có trọng tâm, trọng điểm các cơ sở này.

Theo Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, kết quả kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản từ 15/9 đến 15/10 cho thấy, trên 50% cơ sở xếp loại A, B (tốt, đạt yêu cầu).

Tuy nhiên, tỷ lệ cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm xếp loại C còn cao (59,4%), cơ sở chăn nuôi là 81%, cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản là gần 35%.

Đặc biệt, số cơ sở loại C phải tái kiểm tra vẫn cao (cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm gần 91%, sản xuất kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật 96%, và 80% cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi)./.

Theo TTXVN

Từ khóa: