Sự kiện hot
3 năm trước

Tập đoàn Bảo Việt lãi 499 tỷ đồng quý I/2021, tăng gấp gần 4 cùng kỳ

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý I/2021 của Tập đoàn Bảo Việt đạt 499 tỷ đồng, tăng gấp gần 4 lần so với cùng kỳ năm trước, nhờ diễn biến tích cực của thị trường tài chính, bảo hiểm, thị trường chứng khoán.

Tập đoàn Bảo Việt lãi 499 tỷ đồng quý I/2021, tăng gấp gần 4 cùng kỳ - Ảnh 1.

Tập đoàn Bảo Việt. (Ảnh: BVH).

Mới đây, Tập đoàn Bảo Việt (Mã: BVH) đã công bố công bố kết quả kinh doanh 3 tháng đầu năm 2021 với tổng doanh thu hợp nhất đạt 11.959 tỷ đồng, tăng 8%.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 499 tỷ đồng, tăng gấp gần 4 lần so với cùng kỳ năm trước. Công ty cho biết kết quả này có được nhờ diễn biến tích cực của thị trường tài chính, bảo hiểm, thị trường chứng khoán.

Tính đến 31/3/2021, tổng tài sản đạt 146.600 tỷ đồng, tương đương hơn 6 tỷ USD, tăng 10% so với cuối quý I/2020 tuy nhiên giảm nhẹ so với cuối năm ngoái.

Tại thời điểm 31/12/2020, tổng tài sản hợp nhất của Tập đoàn Bảo Việt đạt 147.283 tỷ đồng, tăng 14,9% so với thời điểm đầu năm.

Trong đó, khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền tăng 43% lên hơn 6.781 tỷ đồng. Đáng chú ý, chỉ trong 3 tháng cuối năm, khoản mục này đã tăng tới hơn 3.600 tỷ đồng, gấp 2,1 lần cuối quý III, chiếm chủ yếu là các hợp đồng tiền gửi tại các tổ chức tài chính có kỳ hạn không quá 3 tháng.

Bên cạnh đó, khoản mục đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 16,9% lên 73.754 tỷ đồng; các khoản đầu từ tài chính dài hạn tăng 13,4% lên 51.803 tỷ đồng.

Trong năm 2020, lợi nhuận trước thuế lũy kế cả năm của Tập đoàn Bảo Việt đạt 1.901 tỷ đồng, tăng 25,7% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.597 tỷ đồng, tăng 28,5%.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm phí bảo hiểm thuần của Tập đoàn đạt 33.425 tỷ đồng, tăng 2,1% so với năm 2019. Trong đó, phí bảo hiểm nhân thọ đạt 28.020 tỷ đồng (tăng 10,9%), phí bảo hiểm phi nhân thọ chiếm 9.688 tỷ đồng (giảm 5,9%).

Lê Huy

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Từ khóa: