Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Tập đoàn Đất Xanh (DXG) thông qua phương án tăng vốn lên 6.118 tỷ đồng

Doanh nghiệp phát hành thêm cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu. Sau phát hành, vốn điều lệ của DXG sẽ tăng từ 6.092,78 tỷ đồng lên 6.117,8 tỷ đồng.

C

ông ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (Đất Xanh Group, mã cổ phiếu: DXG) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về phương án phát hành thêm cổ phiếu.

Cụ thể, doanh nghiệp phát hành thêm cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu. Sau phát hành, vốn điều lệ của DXG sẽ tăng từ 6.092,78 tỷ đồng lên 6.117,8 tỷ đồng.

Mới đây, Tập đoàn Đất Xanh cũng thông qua việc ngừng tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022. Đồng thời, công ty cũng hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ tới. 

Lý do được công ty đưa ra là ban lãnh đạo công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện phương án. Do đó, các nội dung cần xin ý kiến ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 sẽ được HĐQT bổ sung vào nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

"Việc ngừng tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2022 không làm gián đoạn cũng như không gây ra bất cứ ảnh hưởng nào đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty", Đất Xanh nhấn mạnh.

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng đầu năm, Đất Xanh ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.597 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 929 tỷ đồng, lần lượt giảm 41% và 31% so với cùng kỳ. Còn lợi nhuận sau thuế công ty mẹ là 556 tỷ đồng, giảm 37% so với cùng kỳ.

Năm nay, công ty đặt kế hoạch 11.000 tỷ đồng doanh thu, 1.400 tỷ đồng lợi nhuận ròng. Như vậy sau 3 quý, Đất Xanh hoàn thành 42% mục tiêu doanh thu và 40% mục tiêu lợi nhuận năm.

Cuối quý III, tổng tài sản của công ty khoảng 31.301 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn khoảng 1.287 tỷ đồng.

Tổng nợ vay của Đất Xanh tại ngày 30/9 là 5.983 tỷ đồng, chiếm 19% tổng nguồn vốn. Vốn chủ sở hữu đạt 14.577 tỷ đồng bao gồm 2.873 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: