Sự kiện hot
2 năm trước

TDM tăng vốn 200 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 236 tỷ đồng trong năm 2022

Trong năm 2022, TDM dự kiến tiếp tục đầu tư 2 tuyến ống nước thô cho Nhà máy Nước Dĩ An D1,600mm và Nhà máy Nước Bàu Bàng D1,500mm. Bên cạnh đó, Công ty cũng lên kế hoạch tìm nguồn vốn với lãi suất tốt để thực hiện các dự án sản xuất kinh doanh về cấp nước và đầu tư tài chính.

CTCP Nước Thủ Dầu Một (TDM) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ liên quan đến kế hoạch kinh doanh năm 2022 cũng như phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Theo đó, TDM đặt kế hoạch đem về 510 tỷ đồng tổng doanh thu, giảm 16% so với thực hiện năm 2021 và lãi sau thuế dự kiến đạt gần 236 tỷ đồng, giảm 28% (do loại trừ khoản từ hoạt động tài chính là cổ tức BWE).

Bên cạnh đó, Công ty đặt kế hoạch nước tiêu thụ hơn 71 triệu m3, tăng 12% so với thực hiện năm trước.

Trong năm 2022, TDM dự kiến tiếp tục đầu tư 2 tuyến ống nước thô cho Nhà máy Nước Dĩ An D1,600mm và Nhà máy Nước Bàu Bàng D1,500mm. Bên cạnh đó, Công ty cũng lên kế hoạch tìm nguồn vốn với lãi suất tốt để thực hiện các dự án sản xuất kinh doanh về cấp nước và đầu tư tài chính.

HĐQT cũng dự kiến trình cổ đông về phương án phát hành 20 triệu cp trong năm 2022, được chia làm 2 đợt, mỗi đợt 10 triệu cp. Nếu phương án phát hành thành công, vốn điều lệ của TDM sẽ tăng từ 1.000 tỷ đồng lên 1.200 tỷ đồng.

Mục đích phát hành nhằm đầu tư tài chính vào các Công ty nước có tiềm năng và mua đất để đầu tư phát triển nhà máy.

Về kế hoạch chi trả cổ tức, Công ty dự kiến sẽ trả cổ tức năm 2022 theo tỷ lệ 12%, bằng với kế hoạch trả cổ tức năm 2021 (dự kiến chi trả vào cuối tháng 4/2022).

Trở lại tình hình kinh doanh năm 2021 của TDM, doanh thu thuần đạt hơn 417 tỷ đồng, tăng 8% so với thực hiện năm trước và lãi ròng gần 329 tỷ đồng, tăng 90%. So với kế hoạch, đơn vị đã vượt 24% mục tiêu lãi sau thuế 2021. Theo TDM, các đợt dịch COVID-19 ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tuy nhiên, năm 2021 cũng ghi nhận nhiều thuận lợi như giá nước tăng đều, nguồn đầu ra ổn định và thanh toán tốt, ít nợ.

Hà Quyên
Theo KTDU

Từ khóa: