Sự kiện hot
3 năm trước

Techcombank phát hành 6 triệu cổ phiếu ESOP

Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm, giá phát hành là 10.000 đồng/cp. Tiêu chuẩn và đối tượng được mua cổ phiếu là người lao động thuộc Techcombank và các công ty con, công ty liên kết của Techcombank đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện.

Techcombank phát hành 6 triệu cổ phiếu ESOP - Ảnh 1

HĐQT Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, TCB) vừa công bố Nghị quyết thông qua phát hành cổ phần cho người lao động theo chương trình lựa chọn (ESOP).

Theo đó, nhà bằng này dự kiến phát hành hơn 6 triệu cổ phiếu, gồm 705.367 cổ phiếu phát hành cho người lao động nước ngoài và hơn 5,3 triệu cổ phiếu phát hành cho người lao động Việt Nam. Tỷ lệ cổ phiếu phát hành/tổng cổ phiếu đang lưu hành là 0,1714%. 

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021 ngay sau khi được NHNN, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Trước đó, tháng 11/2020, Techcombank cũng đã có đợt phát hành hơn 4,7 triệu cổ phiếu ESOP.

Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm, giá phát hành là 10.000 đồng/cp. Tiêu chuẩn và đối tượng được mua cổ phiếu là người lao động thuộc Techcombank và các công ty con, công ty liên kết của Techcombank đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện.

Trong đợt phát hành số lượng cổ phiếu thành công, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng thêm hơn 60 tỷ đồng lên hơn 35.109 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, Techcombank công bố kết quả kinh doanh quý 1/2021 với lợi nhuận trước thuế đạt 5.500 tỷ đồng, tăng 76,8% so với năm cùng kỳ năm trước.

Năm nay, Techcombank tiếp tục trình phương án không chia cổ tức 2020 nhằm để lợi nhuận phục vụ hoạt động kinh doanh. Lần gần nhất, năm 2018, Techcombank chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:2 cho cổ đông.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: