Sự kiện hot
khoảng 1 tháng trước

Thanh Hóa: Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án sản xuất và gia công các sản phẩm đèn Led trang trí, đồ chơi điện tử

Chấp thuận nhà đầu tư Dự án sản xuất và gia công các sản phẩm đèn Led trang trí, đồ chơi điện tử tại xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn vốn đầu tư hơn 192 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 1917/QĐ-UBND quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án sản xuất và gia công các sản phẩm đèn Led trang trí, đồ chơi điện tử tại xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn. Dự án với vốn đầu tư hơn 192 tỷ đồng, diện tích đất thực hiện dự án là 68.000m2.

Nhà đầu tư dự án là Công ty TNHH Thẩm Thái Hòa Triệu Sơn trụ sở chính tại xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa). Tại quyết định trên nêu rõ, trong thời hạn 12 tháng, nếu công ty không hoàn thành thủ tục, hồ sơ để được thuê đất thực hiện dự án theo quy định, quyết định này không còn giá trị pháp lý, công ty không được bồi thường, hỗ trợ bất kỳ các khoản kinh phí đã đầu tư, chi phí liên quan đến dự án.

Việc gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ thuê đất sẽ được xem xét trong trường hợp cụ thể theo đề nghị của nhà đầu tư, tiến độ giải phóng mặt bằng và trên cơ sở các quy định của pháp luật, nhưng không quá ngày 13/3/2027.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao UBND huyện Triệu Sơn chỉ đạo UBND xã Thái Hòa quản lý nguyên trạng, không cho phép thực hiện bất kỳ hoạt động nào trên khu đất khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất; phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ Công ty TNHH Thẩm Thái Hòa Triệu Sơn thực hiện đầu tư hoàn trả đường giao thông nội đồng mương thủy lợi để phục vụ sản xuất nông nghiệp cho các hộ dân trong khu vực và di chuyển đường điện 35KV.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Công ty TNHH Thẩm Thái Hòa Triệu Sơn lập hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh đề nghị cơ quan có thẩm quyền thông qua việc chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

Được biết, đây là 1 trong 5 dự án được các doanh nghiệp ký kết thỏa thuận hợp tác, đầu tư trên địa bàn huyện Triệu Sơn thông qua hội nghị kết nối, tìm hiểu cơ hội đầu tư diễn ra tháng 6/2023, do huyện này tổ chức. Như vậy chỉ sau hơn 1 năm từ hội nghị trên, huyện Triệu Sơn đã có 3 dự án đầu tư trực tiếp, với tổng mức đầu tư trên 360 tỷ đồng.

Hoài Thanh

Theo KT&DU

Từ khóa: