Sự kiện hot
2 năm trước

Thanh Hóa: Sắp đấu giá 32 lô đất với giá khởi điểm từ 1 triệu đồng/m2 tại huyện Hậu Lộc

32 lô đất tại khu dân cư xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa sẽ có buổi công bố giá vào ngày 07/01/2022 tới đây.

Công ty đấu giá hợp danh Toàn Thành đã có thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng đất tại mặt bằng quy hoạch xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Cụ thể, tài sản đấu giá là quyền sử dụng 32 lô đất thuộc mặt bằng khu dân cư nông thôn năm 2021 xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa có tổng diện tích là 7,163 m2 (các ô đất có diện tích từ 174,0 m2 đến 315,0 m2/lô).

30 ô đất khu đất dịch vụ, đấu giá quyền sử dụng đất tại Đồng Úng (Đồng Dưa), thôn Minh Tân, xã Lãng Công, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ được tổ chức đấu giá (công bố giá) vào ngày 13/01/2022, giá khởi điểm là từ 4,5 triệu đồng/m2. Giá khởi điểm từ 1 triệu đến 1,6 triệu đồng/m2 (tương đương mỗi lô đất sẽ có giá khởi điểm từ 191,400 triệu đồng đến 551,040 triệu đồng/lô đất). Tiền đặt trước từ 38 triệu đồng đến 110 triệu đồng/01 bộ hồ sơ. Phí tham gia đấu giá là từ 100 nghìn đồng đến 500 nghìn đồng/01 bộ hồ sơ.

Danh sách các lô đất sắp được đấu giá tại khu dân cư xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Khách hàng có thể xem tài sản đấu giá trong giờ hành chính từ ngày 20-22/12/2021 tại khu đất đấu giá xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc.

Bán và tiếp nhận hồ sơ (bao gồm cả Phiếu trả giá) tham gia đấu giá trong giờ hành chính vào buổi sáng ngày 23/12 và buổi sáng ngày 29/12; Ngày 04/01/2022 sẽ là ngày cuối cùng bán và thu hồ sơ, phiếu trả giá tại UBND xã Can Lộc. Hoặc tại Công ty đấu giá hợp danh Toàn Thành từ ngày 17/12/2021 đến ngày 04/01/2022 (giờ hành chính).

Khách hàng nộp tiền đặt trước trong 03 ngày: 04/01/2022; 05/01/2022 ; 06/01/2022 (trong giờ hành chính)  bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Toàn Thành theo số tài khoản 0122101389999999 mở tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Thanh Hóa.

Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp, đấu 01 (một) vòng duy nhất. Khách hàng đăng ký chọn lô đất đấu giá vào phiếu trả giá, đóng phong bì, ký niêm phong phong bì phiếu trả giá để bảo mật thông tin lô đất đấu giá. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Buổi công bố giá sẽ diễn ra vào lúc 7h45 ngày 07/01/2022 tại UBND xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Tạ Thành

Theo KTĐU

Từ khóa: