5 năm trước

Thảo luận phương án tăng lương tối thiểu vùng

Tăng lương tối thiểu vùng cần dựa trên cơ sở dữ liệu khoa học và có sự đề xuất, tham gia của các tổ chức đại diện người sử dụng lao động có tầm ảnh hưởng.


Tính bình quân, lương tối thiểu vùng tăng 9,9% năm 2010, 30,1% vào năm 2012 và 15,2% năm nay.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (VCA), Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) và các hiệp hội ngành hàng khác đã cùng thảo luận về đề xuất của người sử dụng lao động về phương án điều chỉnh tiền lương tối thiểu áp dụng cho năm 2015 tại cuộc hội thảo do VCCI và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đồng tổ chức ngày 05/6 tại Hà Nội.

Theo VCCI, tốc độ tăng lương tối thiểu vùng ngang bằng với tốc độ tăng trưởng của Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong giai đoạn 2010-2011 nhưng lại cao gấp 3 lần tăng trưởng CPI trong năm 2012. Tính bình quân, lương tối thiểu vùng tăng 9,9% năm 2010, 30,1% vào năm 2012 và 15,2% năm nay.

Ông Phùng Quang Huy, Giám đốc Văn phòng Giới Sử dụng lao động, cho rằng việc điều chỉnh mức lương tối thiểu áp dụng cho năm 2015 cần được cân nhắc ở mức phù hợp, vừa đảm bảo tiền lương thực tế cho người lao động vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Mức độ tăng lương tối thiểu sẽ tác động rất lớn tới mức tăng của các loại phụ cấp và các khoản chế độ chính sách liên quan, do đó khi tăng lương tối thiểu thêm 10% có thể làm tổng quỹ lương mà doanh nghiệp phải chi trả cho người lao động tăng thêm hơn 17%.

Ông Phillip Hazelton, Cố vấn trưởng dự án quan hệ lao động của ILO Việt Nam, nhận định để tăng lương tối thiểu hợp lý, điều quan trọng là phải tạo điều kiện và khuyến khích các cuộc thảo luận chung trên cơ sở dữ liệu khoa học và sự tham gia của các tổ chức đại diện người sử dụng lao động có tầm ảnh hưởng.

ILO khuyến khích VCCI thực hiện vai trò điều phối mạnh mẽ hơn với các tổ chức đại diện người sử dụng lao động khác trong Hội đồng Tiền lương Quốc gia và hy vọng rằng những hiệp hội khác nhau sẽ hợp tác chặt chẽ hơn trong các nghiên cứu chung và các hoạt động phối hợp trong lĩnh vực quan trọng này.

ILO cho rằng việc thảo luận, đàm phán cần tập trung vào nhu cầu của người lao động và các yếu tố kinh tế như khả năng chi trả của doanh nghiệp và tính cạnh tranh. Đồng thời, đề nghị Việt Nam cần tránh chỉ số hóa lương tối thiểu theo CPI bởi CPI chỉ đo lường thay đổi về giá cả mà không cung cấp thông tin về thu nhập và mức chi tiêu của tất cả các hộ gia đình.

Lương tối thiểu vùng tại Việt Nam hiện nay đang được thảo luận tại Hội đồng Tiền lương Quốc gia. Hội đồng Tiền lương Quốc gia được thành lập năm 2013 và đại diện cho tiếng nói bình đẳng của Chính phủ, các tổ chức đại diện người sử dụng lao động và các tổ chức công đoàn.

Trường Sơn
theo Xây Dựng

Từ khóa: