khoảng 1 năm trước

Thời tiết thuận lợi do mưa nhiề, Điện lực 3 (PIC) lãi ròng 9 tháng tăng 137%

Thời tiết thuận lợi nhờ mưa nhiều, bên cạnh kết quả kinh doanh quý III/2017 ghi nhận chi phí tài chính giảm 80% so với cùng kỳ đẩy lợi nhuận PIC tăng mạnh.

Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (Mã: PIC) công bố báo cáo tài chính tổng hợp quý III/2017 với doanh thu đạt gần 11,3 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân do thời tiết trong quý III khá thuận lợi, mưa nhiều nên sản lượng điện đạt 13,99 triệu kWh vượt kế hoạch quý III/2017 là 13,48%.

Trong khi đó, giá vốn hàng bán tăng 21% nên lợi nhuận gộp tăng nhẹ 27%, đạt 4,7 tỷ đồng. Hệ số biên lợi nhuận gộp đạt 42%, tăng 3% cùng kỳ năm trước.

Nguồn: Báo cáo tài chính Điện lực 3

Doanh thu tài chính quý III tăng nhẹ gần 50 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính giảm gần 80% do giảm gốc vay so với cùng kỳ năm trước. Nợ phải trả cuối kỳ là 209 tỷ đồng, trong đó có 38 tỷ đồng vay nợ ngắn hạn và 170 tỷ đồng nợ dài hạn.

Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 51% chủ yếu do sản lượng tăng nên chi phí khấu hao tài sản cố định, thuế tài nguyên, phí môi trường tăng theo.

Kết quả, Điện lực 3 ghi nhận lãi sau thuế quý III tăng tới 47% so với quý III năm trước, lũy kế 9 tháng đạt gần 33 tỷ đồng, tăng 137% so với cùng kỳ.

Tính đến 30/9/2017, tổng tài sản công ty đạt 546 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ, trong đó tăng mạnh nhất ở tài sản ngắn hạn. Hiện, vốn chủ sở hữu Điện lực 3 đạt 338 tỷ đồng, trong đó vốn thực góp hơn 303,11 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ 33,8 tỷ đồng.

Nhật Huyền
Theo KTTD, Vietnambiz

Từ khóa: