8 năm trước

Thủ tướng yêu cầu kiểm điểm lãnh đạo 8 tỉnh

Ngày 29/2, Thủ tướng đã yêu cầu chủ tịch UBND 8 tỉnh: Bình Định, Hà Giang, Lai Châu, Nghệ An, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Thanh Hóa nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm

Ngày 29/2, Thủ tướng đã yêu cầu chủ tịch UBND 8 tỉnh: Bình Định, Hà Giang, Lai Châu, Nghệ An, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Thanh Hóa nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm

Ngày 29/2, Thủ tướng đã yêu cầu chủ tịch UBND 8 tỉnh: Bình Định, Hà Giang, Lai Châu, Nghệ An, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Thanh Hóa nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc báo cáo sai sự thật về số lượng lẫn giá trị thiệt hại cần khắc phục do thiên tai, dịch bệnh gây ra năm 2009; sự chậm trễ trong phân bổ kinh phí ngân sách T.Ư hỗ trợ để khắc phục thiên tai, phân bổ không đúng mục đích, sai đối tượng như các tỉnh Phú Yên, Quảng Nam, Hà Giang, Lai Châu, Nghệ An, Quảng Ngãi, Bình Định, trong khi báo cáo xin hỗ trợ thì nêu là cấp bách; một số tỉnh như Quảng Nam, Phú Yên dù kinh phí mà ngân sách T.Ư hỗ trợ chưa đáp ứng đủ so với đề nghị của các tỉnh để khắc phục hậu quả thiên tai nhưng thực tế vẫn không sử dụng hết.

Thủ tướng đồng thời yêu cầu chủ tịch UBND 8 tỉnh trên chỉ đạo và yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm liên quan đến những vi phạm nêu trên.

Đối với khoản kinh phí được ngân sách T.Ư hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch bệnh các địa phương đã bố trí, phân bổ, sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng theo nội dung từng quyết định của Thủ tướng phải thực hiện thu hồi về ngân sách T.Ư.

Minh Ý
Theo GDVN

Từ khóa: