Sự kiện hot
3 tháng trước

TNG: Ảnh hưởng từ dịch bệnh khiến lợi nhuận năm 2020 giảm 34%

Lũy kế năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 4.484 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 152 tỷ đồng, lần lượt giảm 3% và 34% so với thực hiện trong năm 2019.

TNG: Ảnh hưởng từ dịch bệnh khiến lợi nhuận năm 2020 giảm 34% - Ảnh 1

CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) công bố báo cáo tài chính quí IV/2020.

Cụ thể, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu giảm 9% về 955 tỷ đồng do ảnh hưởng của dịch bệnh tại châu Âu, dẫn tới một số đơn hàng của khách hàng đã yêu cầu giảm giá bán từ 1-2% so với giá ban đầu. Các chi phí dự phòng tăng 5 tỷ so với cùng kỳ.

Đối với lao động công ty vẫn phải bố trí duy trì có việc làm và chi trả lương, các khoản chế độ đúng theo hợp động và quy định của nhà nước. Chính vì vậy, lợi nhuận giảm trong quý 4 giảm mạnh 59% so với cùng kỳ về còn hơn 23 tỷ đồng.

Lũy kế năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 4.484 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 152 tỷ đồng, lần lượt giảm 3% và 34% so với thực hiện trong năm 2019.

Tính đến ngày 31/12/2020, tổng tài sản của TNG ghi nhận hơn 3.553 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Hàng tồn kho cũng tăng 17%, lên gần 1.007 tỷ đồng. Trong đó, thành phẩm chiếm 48% và nguyên liệu, vật liệu chiếm 30% tổng giá trị hàng tồn kho.

Nợ phải trả của TNG ghi nhận gần 2.407 tỷ đồng, tăng 23% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn hơn 1.748 tỷ đồng (tăng 24%) và dư nợ vay dài hạn hơn 658 tỷ đồng (tăng 21%).

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: