Sự kiện hot
5 tháng trước

TNG ghi nhận lợi nhuận giảm 60% trong tháng 11

Luỹ kế 11 tháng, doanh thu của TNG đạt gần 4.209 tỷ đồng, lãi sau thuế ở mức hơn 154 tỷ đồng; giảm lần lượt 3% và 29% so với cùng kỳ năm 2019.

TNG ghi nhận lợi nhuận giảm 60% trong tháng 11 - Ảnh 1

CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) đã công bố báo cáo tài chính tháng 11 với doanh thu cùng lợi nhuận đều giảm so cùng kỳ. 

Cụ thể, doanh thu thuần đạt gần 317 tỷ đồng, giảm 13% so cùng kỳ và lãi sau thuế gần 8 tỷ đồng; giảm đến 60%. Giá vốn hàng bán giảm từ 305 tỷ xuống còn 275 tỷ tương ứng với 9%.

Luỹ kế 11 tháng, doanh thu của TNG đạt gần 4.209 tỷ đồng, lãi sau thuế ở mức hơn 154 tỷ đồng; giảm lần lượt 3% và 29% so với cùng kỳ năm 2019.

Tại ngày 30/11, tổng tài sản của TNG đạt 3.474 tỷ đồng, tăng 15% so đầu năm. Tổng tiền và tiền gửi có kỳ hạn là 138 tỷ đồng, giảm 53% so với đầu năm.

Tổng giá trị khoản phải thu và hàng tồn kho chiếm tới 42% tài sản. Trong đó, tổng khoản phải thu và hàng tồn kho tính tới cuối tháng 11 lần lượt là 564 tỷ và 905 tỷ đồng. Hàng thành phẩm của doanh nghiệp chiếm gần 50% tổng hàng tồn kho tương đương 417 tỷ đồng.

Tổng nợ đi vay của TNG tại ngày 30/11 chiếm 48%, đạt 1.680 tỷ đồng, gấp 1,46 lần so với vốn chủ sở hữu. Bên cạnh đó, TNG còn có 127 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi tính tới cuối tháng 11.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: