7 tháng trước

TPBank muốn ủy quyền HĐQT quyết định tỷ lệ sở hữu nước ngoài

TPBank lấy ý kiến cổ đông về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ giới hạn sở hữu cổ phần tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại TPBank.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank - Mã TPB) có thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Theo thông báo, TPBank sẽ lấy ý kiến cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn, quyết định tỷ lệ giới hạn sở hữu cổ phần tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại TPBank theo quy định của pháp luật.

Ngày đăng ký cuối cùng là 22/1/2018. Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 22/1 đến ngày 3/2/2018.

Trước đó cũng thông qua lấy ý kiến bằng văn bản, cổ đông TPBank đã đồng ý việc việc tăng vốn điều lệ thêm 876 tỷ đồng và niêm yết cổ phiếu TPBank trên HOSE.

Hồi tháng 12/2017, TPBank và Quỹ đầu tư PYN Fund Management đã ký kết hợp đồng mua bán cổ phần. Theo đó, PYN Elite Fund sẽ sở hữu 4,99% vốn sau phát hành của TPBank với giá trị gần 40 triệu USD.

Kết thúc năm 2017, lợi nhuận TPBank đạt 1.205 tỷ đồng, vượt 56% kế hoạch đề ra của năm 2017.

Tổng tài sản của TPBank cũng đạt trên 124 nghìn tỷ đồng so với trên 105,8 nghìn tỷ đồng trong cùng kỳ năm trước, mức tăng trưởng gần 18%.

Tăng trưởng tín dụng đạt 71.295 tỷ đồng, vượt 3% kế hoạch năm và tăng gần 22% so với năm 2016. Tỷ lệ nợ xấu tại TPBank ở mức 0,87%.

Tổng huy động từ các tổ chức và dân cư đạt 115.000 tỷ đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ.​

Ánh Dương
Theo KTTD, Vietnambiz

Từ khóa: