7 năm trước

UBND tỉnh Kiên Giang ưu ái một doanh nghiệp

UBND tỉnh Kiên Giang đã quá “dễ dãi”, giao đất cho nhà đầu tư khi chưa thu được tiền, để công ty này triển khai dự án, rao bán đất nền khi chưa làm xong cơ sở hạ tầng, chưa có quy hoạch chi tiết.

UBND tỉnh Kiên Giang đã quá “dễ dãi”, giao đất cho nhà đầu tư khi chưa thu được tiền, để công ty này triển khai dự án, rao bán đất nền khi chưa làm xong cơ sở hạ tầng, chưa có quy hoạch chi tiết.

Liên quan vụ Công ty CP Đầu tư Phú Cường Kiên Giang nợ UBND tỉnh Kiên Giang 50 tỷ đồng (Báo NTNN đã thông tin), mới đây UBND tỉnh này đã yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương nộp vào ngân sách tỉnh, theo tiến độ: Đợt 1 nộp 15 tỷ đồng trước 15.6.2012; đợt 2 nộp 20 tỷ đồng trước 25.12.2012; đợt 3 nộp 15 tỷ đồng trước ngày 25.6.2013.

Khu vực triển khai dự án của Công ty Phú Cường.

Việc gia hạn này là không hợp lý vì theo quy chế đấu giá quyền sử dụng đất của tỉnh, doanh nghiệp có nghĩa vụ phải nộp mới được nhận đất. Thế nhưng, UBND tỉnh Kiên Giang đã quá “dễ dãi”, giao đất cho nhà đầu tư khi chưa thu được tiền, để công ty này triển khai dự án, rao bán đất nền khi chưa làm xong cơ sở hạ tầng, chưa có quy hoạch chi tiết.

Việc yêu cầu Công ty Phú Cường nộp 50 tỷ đồng nhưng không tính lãi kể từ ngày giao đất (9.2009) là không công bằng với người dân nộp thuế và các doanh nghiệp khác thực hiện tốt nghĩa vụ tài chính đối với tỉnh.

Từ khóa: