6 năm trước

Vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán có thể bị phạt tới 2 tỷ

Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ ban hành nghị định thay thế Nghị định 85/2010 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán (CK) và thị trường CK (TTCK), với nhiều điểm mới như nâng mức phạt, bổ sung chế tài và nâng quyền xử phạt…

Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ ban hành nghị định thay thế Nghị định 85/2010 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán (CK) và thị trường CK (TTCK), với nhiều điểm mới như nâng mức phạt, bổ sung chế tài và nâng quyền xử phạt…


Hành vi thao túng TTCK bị phạt từ 1 - 1,2 tỷ đồng và hành vi tổ chức TTCK trái pháp luật mức phạt từ 1,8 - 2 tỷ đồng. Ảnh: Gafin.vn

Một trong những điểm mới của Dự thảo Nghị định là nâng mức phạt tiền tối đa, cụ thể phạt tiền theo phần trăm từ 1 - 5% tổng số tiền huy động trái pháp luật và theo số lần từ 1 - 5 lần khoản thu trái pháp luật đối với ba hành vi sau: Xác nhận hồ sơ đăng ký chào bán CK ra công chúng có sự giả mạo; chào bán CK ra công chúng khi chưa có giấy chứng nhận chào bán và hành vi tổ chức thị trường giao dịch CK trái quy định pháp luật. Ngoài ra, các hành vi vi phạm khác, mức phạt tiền tối đa là 1 tỷ đồng đối với cá nhân và 2 tỷ đồng đối với tổ chức.

Tăng mức phạt đối với một số hành vi sai phạm như: Không đăng ký chào mua công khai theo quy định của pháp luật; hoạt động kinh doanh CK, cung cấp dịch vụ CK khi chưa được Ủy ban CK Nhà nước (CKNN) cấp giấy phép hoặc chấp thuận điều chỉnh, mức phạt từ 200 - 300 triệu đồng. Đối với hành vi lập, xác nhận hồ sơ đăng ký chào bán CK ra công chúng, hồ sơ niêm yết có thông tin sai sự thật hoặc che giấu sự thật hoặc sai lệch sẽ bị phạt từ 300 - 400 triệu đồng. Đối với hành vi giao dịch nội bộ có mức phạt từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng. Hành vi thao túng TTCK bị phạt từ 1 - 1,2 tỷ đồng và hành vi tổ chức TTCK trái pháp luật mức phạt từ 1,8 - 2 tỷ đồng…

Ngoài ra, Nghị định mới bổ sung thêm một số chế tài như: Đối với hoạt động chào bán CK, được bổ sung hành vi vi phạm cam kết đưa CK chào bán vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán được đại hội cổ đông thông qua của tổ chức phát hành là công ty đại chúng; bổ sung quy định xử phạt đối với các hành vi vi phạm về hoạt động chào bán cổ phiếu lẻ của công ty đại chúng, phát hành trái phiếu riêng lẻ trong nước, phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế, hoặc chào bán CK tại nước ngoài…

Theo đánh giá của Thanh tra Ủy ban CKNN, các sai phạm điển hình thường diễn ra trong lĩnh vực quản trị công ty của các công ty đại chúng như: Ủy quyền tham gia đại hội cổ đông, vi phạm trình tự, thủ tục tổ chức đại hội cổ đông, hạn chế cổ đông tham dự. Mức phạt đối với các hành vi, vi phạm trên nếu xử theo Nghị định 85, dưới 30 triệu đồng còn trong dự thảo Nghị định mới đã nâng mức phạt đối với các hành vi trên lên 2 - 3 lần. Đồng thời, quy định việc xử phạt đối với các cá nhân là thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát, giám đốc hoặc tổng giám đốc, người được ủy quyền công bố thông tin của công ty đại chúng vi phạm quy chế như: Các hành vi không tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ về quản lý công ty; vi phạm quy định về ngăn ngừa xung đột lợi ích và giao dịch với các bên có quyên lợi liên quan đến công ty sẽ chịu mức phạt từ 50 - 70 triệu đồng. Đối với những vi phạm quy định về việc triệu tập, tổ chức hội họp và thông qua quyết định của hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, ban kiểm soát, mức phạt từ 70 - 100 triệu đồng.

Dự thảo cũng bổ sung thẩm quyền xử phạt. Cụ thể: Chánh Thanh tra Ủy ban CKNN, trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Ủy ban CKNN có quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền không quá 100 triệu đồng đối với tổ chức sai phạm và 50 triệu đồng đối với cá nhân, đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả được quy định trong nghị định. Chủ tịch Ủy ban CKNN có quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 1 - 5% tổng số tiền đã huy động trái pháp luật đối hành vi xác lập, xác nhận hồ sơ đăng ký chào bán CK giả mạo; phạt tiền từ 1 - 5 lần khoản thu trái pháp luật đối với các hành vi chào bán CK ra công chúng không đăng ký và hành vi tổ chức thị trường giao dịch CK trái luật; phạt tối đa 2 tỷ đồng đối với tổ chức, 1 tỷ đồng đối với cá nhân có hành vi vi phạm khác được quy định tại Nghị định và áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung kết hợp giải pháp khắc phục hậu quả.

Khi nghị định mới thay thế Nghị định 85 có hiệu lực thì với các mức xử phạt nghiêm như trên sẽ giảm thiểu được các hành vi vi phạm trong lĩnh vực CK, TTCk của các tổ chức, cá nhân.

Lộc Nga
theo Thanh tra

Từ khóa: