8 năm trước

Vì phụ nữ là một nửa thể giới...

Nhưng không phải đấng mài râu nào cũng có thể chiều bạn gái đến thế này!

Nhưng không phải đấng mài râu nào cũng có thể chiều bạn gái đến thế này!

Tỉ mỉ ngồi sơn móng tay cho bạn gái nhé

"Không có chỗ ngồi trên tàu điện ngầm ư? Ngồi lên lưng anh này!"

Một người vẫy xe, một người làm "chỗ dựa"

Cầm lap cho nàng đỡ mỏi

Hơi ngượng tí, nhưng cũng cùng nàng đi mua "đồ nhỏ"

Chiều bạn gái hết ý này!

"Chỉ là bạn tốt mà thôi!"

Nhớ lại hồi bé

Moonie

Từ khóa: