Sự kiện hot
4 năm trước

VietinBank bổ nhiệm loạt nhân sự tại trụ sở chính

VietinBank bổ nhiệm 10 nhân sự cấp cao tại Trung tâm Phát triển giải pháp tài chính khách hàng thuộc Khối Khách hàng Doanh nghiệp, trực thuộc trụ sở chính.

VietinBank mới đây đã bổ nhiệm 3 Trưởng phòng và 7 Phó phòng tại Trung tâm Phát triển giải pháp tài chính khách hàng (KH) thuộc Khối Khách hàng Doanh nghiệp (KHDN), trực thuộc trụ sở chính.

Theo đó, VietinBank bổ nhiệm ông Nguyễn Khoa Đức Anh, Phó Giám đốc Khối KHDN kiêm Giám đốc Trung tâm Phát triển giải pháp tài chính KH (Khối KHDN VietinBank) kiêm giữ chức vụ Trưởng Phòng Phát triển giải pháp tài chính, Trung tâm Phát triển giải pháp tài chính KH, Khối KHDN VietinBank.

Đồng thời, điều động, bổ nhiệm bà Lê Việt Nga, Phó Phòng Quản lí Kế toán tài chính, Khối Tài chính VietinBank giữ chức vụ Trưởng Phòng Thúc đẩy kinh doanh, Trung tâm Phát triển giải pháp tài chính KH, Khối KHDN VietinBank.

VietinBank cũng điều động, bổ nhiệm ông Phạm Xuân Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Thanh toán, Khối Vận hành VietinBank giữ chức vụ Trưởng Phòng Triển khai giải pháp tài chính, Trung tâm Phát triển giải pháp tài chính KH, Khối KHDN VietinBank.

Về nhân sự cấp Phó Trưởng phòng, VietinBank điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Hiếu, Trưởng Phòng KHDN lớn, VietinBank - Chi nhánh 4 TP Hồ Chí Minh giữ chức vụ Phó Phòng Thúc đẩy kinh doanh, Trung tâm Phát triển giải pháp tài chính KH, Khối KHDN VietinBank.

Bà Trần Thị Phương Anh, Chuyên viên cao cấp, Phòng Chính sách nhân sự và Phát triển tổ chức, Khối Nhân sự VietinBank được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Phòng Thúc đẩy kinh doanh, Trung tâm Phát triển giải pháp tài chính KH, Khối KHDN VietinBank.

Ông Lê Anh Quân, Phó Phụ trách Phòng Phát triển sản phẩm và Marketing, Khối KHDN VietinBank giữ chức vụ Phó Phòng Phát triển giải pháp tài chính, Trung tâm Phát triển giải pháp tài chính KH, Khối KHDN VietinBank.

Bà Nguyễn Thùy Dương, Phó Phòng Hỗ trợ tín dụng, Khối Vận hành VietinBank giữ chức vụ Phó Phòng Phát triển giải pháp tài chính, Trung tâm Phát triển giải pháp tài chính KH, Khối KHDN VietinBank.

Bà Đoàn Thị Thanh Bình - Phó Phòng Xuất khẩu, Trung tâm Tài trợ thương mại, Khối Vận hành VietinBank giữ chức vụ Phó Phòng Phát triển giải pháp tài chính, Trung tâm Phát triển giải pháp tài chính KH, Khối KHDN VietinBank;

Bà Cao Thị Tú Oanh - Phó Phòng Phát triển sản phẩm và Marketing, Khối KHDN VietinBank giữ chức vụ Phó Phòng Triển khai giải pháp tài chính, Trung tâm Phát triển giải pháp tài chính KH, Khối KHDN VietinBank;

Ông Vũ Trung Đức, Phó Phòng Phát triển sản phẩm và Marketing, Khối KHDN VietinBank giữ chức vụ Phó Phòng Triển khai giải pháp tài chính, Trung tâm Phát triển giải pháp tài chính KH, Khối KHDN VietinBank.

Quốc Thụy

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Từ khóa: