Sự kiện hot
3 năm trước

VietinBank tổ chức họp đại hội cổ đông vào 16/4

VietinBank đã chốt tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 vào ngày 16/4, tại Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực của ngân hàng.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. (Ảnh: VietinBank).  

Mới đây, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank - Mã: CTG) đã thống nhất quyết định sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 vào ngày 16/4.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự là ngày 18/3. Đại hội sẽ được tổ chức tại Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank, Thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Tại đại hội lần này, ban lãnh đạo ngân hàng sẽ báo cáo về hoạt động năm 2020 và định hướng phát triển năm 2021; thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Đồng thời, đại hội cũng sẽ xin ý kiến cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, thông qua mức thù lao đối với HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021.

Theo báo cáo tài chính quý IV, lợi nhuận trước thuế năm 2020 của VietinBank đạt 17.070 tỷ đồng, cao hơn mức ước tính được công bố trước đó, tăng gần 45% so với năm trước và vượt kế hoạch năm.

Tính đến 31/12/2020, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 1,34 triệu tỷ đồng, tăng 8,1% so với cuối năm trước. Trong đó cho vay khách hàng tăng 8,6% với hơn 1 triệu tỷ đồng dư nợ. Tiền gửi khách hàng tăng 10,9%, đạt 990.331 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,94%.

Lê Huy

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Từ khóa: