Sự kiện hot
3 tháng trước

Vinalines lỗ ròng 324 tỷ đồng năm 2020

Luỹ kế cả năm 2020, Vinalines đạt 9.991 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 10% so với năm 2019. Lỗ sau thuế cả năm của tổng công ty gần 182 tỷ đồng, năm 2019 có lãi tới 419 tỷ đồng. Lỗ sau thuế cổ đông công ty mẹ năm 2020 là 324 tỷ đồng.

 Vinalines lỗ ròng 324 tỷ đồng năm 2020 - Ảnh 1

Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (Vinalines - Mã: MVN) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020..

Cụ thể, doanh nghiệp ghi nhận 2.635 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 7% so với cùng kỳ năm 2020. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đột biến gần 4 lần lên 1.310 tỷ đồng khiến Vinalines lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 800 tỷ đồng. 

Nhờ khoản thu nhập khác 688 tỷ đồng chủ yếu là khoản lãi vay được xoá, cơ cấu nợ với ngân hàng kéo khoản lỗ sau thuế của Vinalines còn gần 241 tỷ đồng trong khi quý IV/2019 lãi 674 tỷ. Lỗ sau thuế cổ đông công ty mẹ 292 tỷ đồng.

Luỹ kế cả năm 2020, Vinalines đạt 9.991 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 10% so với năm 2019. Lỗ sau thuế cả năm của tổng công ty gần 182 tỷ đồng, năm 2019 có lãi tới 419 tỷ đồng. Lỗ sau thuế cổ đông công ty mẹ năm 2020 là 324 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm ngày 31/12, tổng tài sản của Vinalines là 24.481 tỷ đồng, giảm 4,7% so với đầu năm. Trong đó, tổng nợ đi vay của tổng công ty là 6.739 tỷ đồng, giảm 623 tỷ đồng so với đầu năm và chiếm phần lớn là vay từ ngân hàng. Khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn của doanh nghiệp cuối năm 2020 là 6.790 tỷ đồng, chiếm gần 28% tài sản.

Vốn chủ sở hữu tính tới ngày 31/12/2020 của Vinalines là 9.425 tỷ đồng, trong đó khoản lỗ sau thuế chưa phân phối gần 3.169 tỷ đồng.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: