10 tháng trước

Vingroup lấy ý kiến cổ đông hủy bỏ tỷ lệ phong tỏa với nhà đầu tư nước ngoài

Điều này có nghĩa sẽ không còn bất kỳ hạn chế nào về sở hữu nước ngoài đối với cổ phần phổ thông của Vingroup nếu như được hội đồng cổ đông thông qua.

Tập đoàn Vingroup (Mã: VIC) vừa công bố nội dung tờ trình lấy kiến cổ đông bằng văn bản đối với việc hủy bỏ tỷ lệ phong tỏa do đã tiến hành xong chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.

Điều này có nghĩa sẽ không còn bất kỳ hạn chế nào về sở hữu nước ngoài đối với cổ phần phổ thông của Vingroup nếu như được hội đồng cổ đông thông qua. Theo luật định, ngành nghề kinh doanh của Vingroup sẽ có tỷ lệ sở hữu nước ngoài là 49%.

Tỷ lệ phong tỏa hiện tại của Vingroup đang là 20%

Năm 2012, Tập đoàn Vingroup đã hoàn thành việc phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế với tổng giá trị 300 triệu USD và niêm yết các trái phiếu này trên Sở giao dịch chứng khoán Singapore.

Tại ĐHĐCĐ thường niên các năm 2012 cho đến năm 2016 đã phê duyệt áp dụng thêm, duy trì hoặc thay đổi mức phong tỏa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

Năm 2012 và 2013, tỷ lệ phong tỏa là 27%, dẫn đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài còn lại là 22%. Năm 2014 và 2015, tỷ lệ phong tỏa là 20%, dẫn đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài còn lại là 29%. Đến năm 2016, Vingroup điều chỉnh hạ tỷ lệ phong tỏa xuống còn 10% dẫn đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài còn lại là 39%.

Tuy nhiên, thay đổi này chưa được đăng ký với Ủy ban chứng khoán Nhà nước (SSC) và Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE). Do đó tỷ lệ phong tỏa hiện nay vẫn là 20% và tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài còn lại là 29%.

Được biết, thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông sẽ kéo dài từ ngày 2/12/2017 đến ngày 2/1/2018.

Mới đây, thương vụ thoái vốn Vincom Retal (Mã: VRE) của Warbus Pincus giá trị 740 triệu USD được Finance Asia bình chọn là thương vụ giao dịch cổ phần tư nhân tốt nhất “Best Private Equity Deal”. Đây cũng là thương vụ đầu tư vào một công ty Việt Nam đầu tiên lọt vào danh sách bình chọn của Finance Asia.

Trước đó trong phiên giao dịch ngày 7/11, khoảng 415 triệu cổ phiếu Vincom Retail đã được giao dịch thành công với mức giá 40.600 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị khớp lệnh hơn 740 triệu USD. Các con số trên đưa mã VRE xác lập liên tiếp các kỷ lục trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam về giá trị giao dịch.

Theo Vincom Retail, các nhà đầu tư được chọn đầu tiên trong giao dịch là Avanda Investment Management Pte, Dragon Capital, Genesis Investment Management LLP, GIC Pte, HSBC Asset Management (UK), Karst Peak, RWC Asset Advisors (US), Templeton Investments và TT International.

Bạch Mộc
Theo KTTD, Vietnambiz

Từ khóa: