8 tháng trước

Vũng Tàu chấm dứt hoạt động 45 dự án chậm tiến độ trong năm 2017

Năm 2017, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chấm dứt hoạt động của 25 dự án đầu tư, chấm dứt hiệu lực pháp lý của 20 văn bản chủ trương đầu tư do nhà đầu tư không tiếp tục triển khai dự án và chậm tiến độ thực hiện.

Theo UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong năm 2017 tỉnh đã chấm chấm dứt hoạt động của 25 dự án đầu tư (6 dự án đầu tư nước ngoài và 19 dự án đầu tư trong nước); chấm dứt hiệu lực pháp lý 20 văn bản chủ trương đầu tư do nhà đầu tư không tiếp tục triển khai dự án và chậm tiến độ thực hiện.

Tỉnh cũng giãn tiến độ đầu tư cho 10 dự án (gồm 8 dự án ngoài khu công nghiệp, nhà đầu tư đã thực hiện ký quỹ và 2 dự án trong KCN).

Năm 2017, Bà Rịa – Vũng Tàu chấm dứt hoạt động của 25 dự án, chấm dứt hiệu lực của 20 văn bản chủ trương đầu tư do nhà đầu tư không tiếp tục triển khai dự án và chậm tiến độ thực hiện. (Ảnh minh họa)

Từ khi xây dựng phương án xử lý dự án chậm tiến độ vào năm 2014 đến nay, Bà Rịa – Vũng Tàu đã chấm dứt 110 dự án (trong đó có 26 dự án trong khu công nghiệp, 42 dự án nhà ở, 6 dự án cụm công nghiệp và 36 dự án ngoài khu công nghiệp); chấm dứt hiệu lực pháp lý 56 văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư do các nhà đầu tư không thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư theo quy định; giãn tiến độ cho 49 dự án để nhà đầu tư tiếp tục triển khai và đưa dự án vào hoạt động.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trình yêu cầu các Sở, ngành tiếp tục phối hợp, rà soát lại các dự án, xử lý dứt điểm các dự án mới thỏa thuận địa điểm nhưng nhà đầu tư không tiến hành các thủ tục theo quy định; những dự án gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng sẽ được tỉnh tạo điều kiện tháo gỡ vướng mắc.

Chủ tịch cũng yêu cầu các cơ quan chức năng thống nhất quan điểm trong xử lý các dự án chậm triển khai; tiếp tục thanh tra đối với những dự án đã giao đất, cho thuê đất; đồng thời thông báo công khai các dự án đã thu hồi, tiếp tục thu hút các nhà đầu tư.

Ngoài ra mới đây, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đã thu hồi chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở và Dịch vụ cho thuê tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành do Công ty TNHH Minh Hùng triển khai thực hiện. Nguyên nhân là bởi dự án chậm triển khai theo quy định.

Cụ thể, kể từ khi được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư (năm 2003), công ty chưa hoàn chỉnh thủ tục chuẩn bị đầu tư và thi công các hạng mục của dự án theo tiến độ phê duyệt, không báo cáo định kỳ tiến độ thực hiện dự án cho cơ quan quản lý nhà nước. Mọi chi phí chuân bị đầu tư phát sinh (nếu có) liên quan đến dự án, Công ty TNHH Minh Hùng tự chịu trách nhiệm.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát lại các thủ tục đất đai của Dự án, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo UBND tỉnh xử lý theo quy định Luật Đất đai; huyện Tân Thành có trách nhiệm thực hiện công bố thu hồi chủ trương dự án nêu trên cho người dân trong vùng dự án được biết và định hướng quy hoạch của khu đất sau khi thu hồi dự án…

N.Lê
Theo KTTD, Vietnambiz

Từ khóa: