6 năm trước

Xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng: Phát huy nội lực, vượt khó vươn lên

Dantin - Về xã Liêu Tú hôm nay, các công trình như: đường, trường, trạm, cơ sở hạ tầng…. đã thực sự thay da đổi sắc đóng góp không nhỏ trong sự lớn mạnh của huyện Trần Đề hôm nay.

Dantin - Về xã Liêu Tú hôm nay, các công trình như: đường, trường, trạm, cơ sở hạ tầng…. đã thực sự thay da đổi sắc đóng góp không nhỏ trong sự lớn mạnh của huyện Trần Đề hôm nay.


Ông Trương Bửu Tâm, Bí thư Đảng ủy xã Liêu Tú.

Liêu Tú là một xã chuyên về nông nghiệp, năm 2013 diện tích trồng lúa cả năm được 5.706/5.600ha, đạt 101,2% chỉ tiêu nghị quyết, với sản lượng bình quân đạt 6,1 tấn/ha. Cây màu trồng luân vụ được 550/520 ha, đạt 105,8%, ngoài ra còn phát động nhân dân thay đổi cơ cấu cây trồng và vật nuôi: trồng 10.000m nấm rơm, năng suất bình quân 2,5kg/m, tổng sản lượng 25.000kg, thu được 450 triệu đồng, nhân dân có lãi vì giá cao từ 18 – 20.000đ/kg. Về nuôi trồng thủy sản tôm thẻ chân trắng đạt lợi nhuận cao nên người dân tích cực nuôi được 699/1.074ha, so với chỉ tiêu là 510ha, đạt 137%. Công tác khuyến nông, khuyến ngư, tổ chức được 3 cuộc hội thảo, hướng dẫn cho 217 lượt nông dân nhằm biết cách quản lý, chăm sóc nuôi tôm sú; mở 5 lớp trồng trọt, có 170 người tham dự…Xây dựng nông thôn mới đạt thêm hai chỉ tiêu, được 10/19 tiêu chí, đạt 100% chỉ tiêu huyện giao phó; Công tác điện khí hóa nông thôn đã phát triển được 35/35 hộ, đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết (trong đó 35/35 hộ Khmer)…

Về văn hóa xã hội: Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được thực hiện khá tốt, đến nay có 3.000/2809 hộ, đạt 107% so với chỉ tiêu, tiếp tục được đề nghị tái công nhận cơ quan văn hóa, 2 ấp văn hóa, 4 khu dân cư tiên tiến.

Công tác chính sách đến nay đã nhận phát cho 34 đối tượng với tổng số tiền 410 triệu đồng, cấp thẻ BHYT cho gia đình chính sách và người cao tuổi được 231 thẻ, cho người dân tộc thiểu số được 1.414 hộ với 5565 khẩu, làm được 3 hồ sơ bà mẹ VNAH. Thực hiện Quyết định số22/QD-CP của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, xã đã xét đề nghị là 39 căn. Về công tác xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ người nghèo mua bán nhỏ và chăn nuôi có 10 hộ, với số tiền 102 triệu đồng, đã bình nghị thoát nghèo được 150/150 hộ, dạy nghề được 265/190 người, đạt 140 chỉ tiêu. Giải quyết việc làm mới 285/240 người, đạt 119% chỉ tiêu.

Về quốc phòng – an ninh: Trật tự an toàn xã hội ở địa phương được giữ vững và ổn định, các đội tuần tra bảo vệ an toàn ngày lễ, tết cổ truyền. Trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc đã lập 47 tổ an ninh nhân dân với hơn 100 thành viên. Năm 2013 đưa được 11/11 thanh niên đi thi hành Nghĩa vụ quân sự.

Từ sự đoàn kết đồng thuận phát huy nội lực sẵn có, Đảng bộ xã xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu và đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Đảng ủy tập trung triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Đảng ủy tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết TW5, khóa VIII, tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW8, khóa IX, sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/HU của Huyện về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ đối với công tác an ninh trật tự.

Việc thực hiện qui chế dân chủ được đặc biệt quan tâm, để nhân dân tham gia trực tiếp đóng góp xây dựng Đảng. Qua nắm tình hình, hiện có những bức xúc của nhân dân cần được giải quyết. Trong năm tình hình còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ đã đoàn kết nhất trí, tập trung chỉ đạo đạt được những kết quả trên các lãnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị bền vững.

Trao đổi với PV Đời sống &Tiêu dùng, ông Trương Bửu Tâm, Bí thư Đảng ủy xã Liêu Tú chia sẻ: “Khi tiếp thu các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng nhất là của Huyện ủy, BTV Đảng luôn quán triệt sâu sắc và nhanh chóng tổ chức thực hiện bằng cách triển khai đến từng cấp ủy, các chi bộ trực thuộc và cán bộ, đảng viên, công chức, nhân dân. Từ đó, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước luôn thực hiện tốt. Đồng thời Đảng bộ luôn có tinh thần đoàn kết nhất trí cao từ trong nội bộ ra tận quần chúng nhân dân. Ban chấp hành Đảng bộ, cán bộ, đảng viên công chức tiếp tục phát huy những mặt đã làm được, sớm khắc phục những mặt hạn chế, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết của Đảng bộ đã đề ra trong năm 2013 và những năm tiếp theo.

Ngọc Huệ - Thạch Bình

Từ khóa: