Sự kiện hot
3 năm trước

Xuất cấp hóa chất khử khuẩn phòng, chống Covid-19

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế xuất cấp không thu tiền 15 tấn Chloramine từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và Bộ Y tế để cấp cho các đơn vị phòng, chống dịch Covid-19.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngày 27/5/2021, Phó Thủ tướng Lê Minh Khải đã ký ban hành Quyết định số 781/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp hóa chất khử khuẩn từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh gồm Bắc Giang, Bắc Ninh và Bộ Y tế để phòng, chống dịch Covid-19.

Theo Quyết định, Bộ Y tế xuất cấp không thu tiền 15 tấn Chloramine từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và Bộ Y tế để cấp cho các đơn vị phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, xuất cấp cho tỉnh Bắc Giang 5 tấn Chloramine B, tỉnh Bắc Ninh là 3 tấn Chloramine B và Bộ Y tế là 7 tấn Chloramine B để cấp cho các cơ sở y tế phòng chống dịch Covid-19.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo. UBND các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và Bộ Y tế tiếp – nhận, quản lý và sử dụng số hóa chất khử khuẩn nêu trên theo quy định hiện hành.  

Tạ Thành

Theo KTDU

Từ khóa: