Sự kiện hot
8 tháng trước

Xuất khẩu nông lâm thủy sản thu về 4,8 tỷ USD

Trong tháng 9/2023, xuất khẩu nông sản ước thu về 4,8 tỷ USD, tăng mạnh 22% so với tháng 9 năm ngoái.

Theo báo cáo từ Bộ NN&PTNT, 9 tháng tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 68,92 tỷ USD, giảm 7,5% so với cùng kỳ năm trước; trong đó xuất khẩu đạt 38,48 tỷ USD, nhập khẩu đạt 30,44 tỷ USD, xuất siêu 8,04 tỷ USD - tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước. 

Cụ thể, 9 tháng năm 2023, do giá trị xuất khẩu của một số mặt hàng chính giảm sâu, nên tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 38,48 tỷ USD, giảm 5,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm thuỷ sản đạt 6,64 tỷ USD, giảm 21,7%; lâm sản: 10,44 tỷ USD, giảm 20,6%; đầu vào sản xuất: 1,49 tỷ USD, giảm 20,2%.

Ảnh minh họa 

Riêng nhóm nông sản và chăn nuôi có giá trị tăng. Cụ thể, nông sản đạt 19,54 tỷ USD, tăng 16,7% (đóng góp bởi giá trị xuất khẩu nhóm hàng rau quả 4,2 tỷ USD, tăng 71,8%; gạo 3,66 tỷ USD, tăng 40,4%; hạt điều 2,61 tỷ USD, tăng 14,3%; cà phê 3,16 tỷ USD, tăng 1,9%) và sản phẩm chăn nuôi ước đạt 369 triệu USD, tăng 26,4%. 

Theo Bộ NN-PTNT, trong tháng 9/2023, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản của nước ta ước đạt 4,8 tỷ USD, tăng 22% so với tháng cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nhóm nông sản đem về 2,45 tỷ USD, tăng 46,9%; chăn nuôi đạt 45,3 triệu USD, tăng 32,6%; lâm sản 1,28 tỷ USD, tăng 7,3%; thủy sản 850 triệu USD, giảm 0,8%; đầu vào sản xuất 166,5 triệu USD, giảm 5,5%.

Ước tính đến hết tháng 9 năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành nông nghiệp đạt 38,48 tỷ USD, giảm 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù vẫn tăng trưởng âm nhưng mức giảm nhỏ dần, xuất khẩu nhiều nhóm hàng bắt đầu bước vào giai đoạn tăng tốc cuối năm.

Đáng chú ý, xuất khẩu gạo và rau quả trở thành “ngôi sao” sáng của ngành khi duy trì mức tăng trưởng đột biến. Cụ thể, nhóm hàng rau quả đem về 4,2 tỷ USD, tăng 71,8%; gạo 3,66 tỷ USD, tăng 40,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, xuất khẩu hạt điều đạt 2,61 tỷ USD, tăng 14,3%; cà phê 3,16 tỷ USD, tăng 1,9%.

Về thị trường xuất khẩu, Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản tiếp tục là ba khách hàng lớn lớn nhất của nông sản Việt. Trong đó, xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc chiếm 22,1% tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành nông nghiệp, tăng 13,8%; Mỹ chiếm 20,7%, giảm 22,6% và Nhật Bản chiếm 7,6%, giảm 7,7%.

Hương Trà
Theo Kinh tế và Đồ uống 

Từ khóa: