khoảng 1 tuần trước

Ý kiến xung quanh thói quen để rác ngoài đường

Sở Tài nguyên Môi trường TP.HCM cho biết, tình trạng người dân không đợi giờ giao rác mà tự động bỏ rác ra trước cửa nhà, lòng đường vẫn còn diễn ra khá phổ biến

Theo VTV 

Từ khóa: