6 năm trước

Yêu cầu nâng cao tính hấp dẫn của bảo hiểm y tế

Chiều 1/7, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế tổ chức Lễ míttinh ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam (1/7).

Chiều 1/7, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế tổ chức Lễ míttinh ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam (1/7).

Đến dự có Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, lãnh đạo các bộ, ngành, cán bộ hai ngành y tế và bảo hiểm xã hội. Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam năm nay có chủ đề là “Thúc đẩy tiến trình thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân.”


Người bệnh tham gia bảo hiểm y tế được thụ hưởng các dịch vụ y tế cao tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN

Phát biểu tại lễ míttinh, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng, quyền được chăm sóc y tế, khám chữa bệnh là một trong những quyền cơ bản của con người. Để thực hiện được quyền quan trọng đó, trong điều kiện chi phí khám chữa bệnh ngày càng cao, vượt quá khả năng tài chính của từng người dân, chính sách bảo hiểm y tế là một giải pháp đặc biệt quan trọng và có tính quyết định. Nhiều quốc gia trên thế giới đã lựa chọn phương thức bảo hiểm y tế toàn dân nhằm tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, tăng tính cộng đồng và chia sẻ rủi ro trong toàn xã hội.

Ở Việt Nam, công tác bảo hiểm y tế luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm và chăm lo phát triển. Từ những năm 90, Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện thí điểm bảo hiểm y tế tại một số địa phương. Năm 1992, chính sách bảo hiểm y tế được triển khai thực hiện tại tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Năm 2008, Quốc hội đã thông qua Luật bảo hiểm y tế. Để chính sách bảo hiểm y tế ngày càng đi vào cuộc sống và mọi người dân đều được hưởng dịch vụ y tế, Hội nghị Trung ương 5 khóa XI thông qua Nghị quyết số 15-NQ/TW về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020, trong đó đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 có trên 80% dân số tham gia bảo hiểm y tế.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, sau hơn 20 năm hoạt động, công tác bảo hiểm y tế ở Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Chính sách bảo hiểm y tế đã đi vào cuộc sống và ngày càng khẳng định vai trò là một trong những trụ cột chủ yếu trong hệ thống chính sách an sinh xã hội của đất nước. Với gần 68% dân số cả nước có thẻ bảo hiểm y tế, trên 121 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong năm 2012, bảo hiểm y tế đã có những đóng góp to lớn, thiết thực và hiệu quả trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân; đóng góp trên 70% nguồn tài chính trực tiếp dành cho khám chữa bệnh, trong đó năm 2012 là trên 33 nghìn tỷ đồng. Bảo hiểm y tế đã trở thành chính sách tài chính y tế quốc gia quan trọng.

Để thực hiện có kết quả mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, tổ chức và các đơn vị liên quan tiến hành đánh giá, tổng kết 5 năm triển khai Luật bảo hiểm y tế, kịp thời đề xuất bổ sung, sửa đổi những hạn chế, bất cập để chính sách bảo hiểm y tế ngày càng phù hợp với đòi hỏi thực tế và yêu cầu phát triển của đất nước trong từng giai đoạn.

Phó Thủ tướng lưu ý các ngành cần quan tâm mở rộng diện tham gia bảo hiểm y tế với các đối tượng là nông dân, ngư dân, người có thu nhập dưới mức trung bình, người lao động tự do; tăng cường phối hợp chính sách, nhất là giữa chính sách thu bảo hiểm y tế với chính sách viện phí, giá thuốc và cơ chế tài chính các cơ sở khám chữa bệnh; qua đó, giải quyết tốt mối quan hệ giữa chất lượng khám chữa bệnh, cân đối quỹ bảo hiểm y tế và khả năng chi trả của người dân.

Phó Thủ tướng yêu cầu các ngành liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm trốn đóng, cố tình nợ đọng, lạm dụng hoặc trục lợi quỹ bảo hiểm y tế; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và đối xử như nhau giữa bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế và bệnh nhân tự thanh toán trực tiếp, qua đó nâng cao tính hấp dẫn của bảo hiểm y tế.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về bảo hiểm y tế nhằm n âng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, ý nghĩa và tính nhân văn sâu sắc của chính sách bảo hiểm y tế, về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc thực hiện thành công mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân.

Theo thống kê của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, cả nước hiện có trên 60,5 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đưa tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên tổng số dân của cả nước lên gần 67%. 100% người có công với cách mạng, cựu chiến binh, người cao tuổi, người nghèo, người dân tộc thiểu số, trẻ em dưới 6 tuổi đã được Nhà nước hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế. Quỹ bảo hiểm y tế tiếp tục được cân đối và có dự phòng.

Chu Thanh Vân
theo TTXVN

Từ khóa: