Sự kiện hot
5 tháng trước

GEX, DIG, DPM, FTS, HTN, DDG, NFC: Thông tin giao dịch cổ phiếu

Dragon Capital đã mua 740.000 cổ phiếu DPM, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 6,16% vốn . Vợ Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thiện Tuấn đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu DIG, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 0,2% vốn. Chứng khoán VIX đăng ký mua 15 triệu cổ phiếu GEX, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 1,76% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

CTCP Tập đoàn Gelex (GEX): Từ ngày 24/6 đến 22/7, CTCP Chứng khoán VIX, đơn vị có liên quan đến Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Tuấn, đăng ký mua 15 triệu cổ phiếu GEX theo phương thức giao dịch thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh, nâng lượng nắm giữ lên 15 triệu đơn vị, chiếm 1,76% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. 

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG): Bà Lê Thị Hà Thanh, vợ Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thiện Tuấn, đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu DIG, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 0,2% tương đương hơn 1 triệu đơn vị. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh từ ngày 28/6 đến 27/7.

CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM): Ngày 20/6, Dragon Capital đã giao dịch cổ phiếu DPM. 

z3515240749998-b700423bf9c7cf8-1976-8870
Nguồn:CBTT

CTCP Chứng khoán FPT (FTS): Công ty TNHH Dịch vụ Tài chính SBI, đơn vị có liên quan đến Thành viên HĐQT Ueno Taro, đăng ký mua 5,75 triệu cổ phiếu FTS, nâng lượng nắm giữ lên 36,74 triệu đơn vị, chiếm 24,9% vốn. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ ngày 28/6 đến 26/7.

CTCP Hưng Thịnh Incons (HTN): Từ ngày 29/6 đến 28/7, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Trương Văn Việt đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu HTN theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 7,81% tương đương 6,96 triệu đơn vị. Cũng trong khoảng thời gian trên Tổng Giám đốc Trần Tiến Thanh đăng ký mua 500.000 cổ phiếu HTN, nâng lượng nắm giữ lên 500.000 đơn vị tương đương 0,56% vốn.

CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương (DDG): Ngày 17/6, cá nhân Yang Kiều An, con Tổng Giám đốc Trần Kim Sa, đã mua 1 triệu cổ phiếu DDG, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 1,75% vốn tương đương 1 triệu đơn vị.

CTCP Phân lân Ninh Bình (NFC): Từ ngày 24/6 đến 22/7, Công ty TNHH Hoàng Ngân, đơn vị có liên quan đến Ủy viên HĐQT Nguyễn Ngọc Thạch, đăng ký mua 100.000 cổ phiếu NFC theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, nâng lượng nắm giữ lên 1,8 triệu đơn vị.

CTCP Dich vụ Vận tải và Thương mại (TJC): Từ ngày 17/6 đến 21/6, CTCP Transimex, đơn vị có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Lê Duy Hiệp, đã bán 325.000 cổ phiếu TJC, giảm tỷ lệ nắm giữ xuống 4,26 triệu đơn vị, chiếm 49,51% vốn. 

CTCP Hợp tác lao động với nước ngoài (ILC): Từ ngày 27/6 đến 22/7, Chủ tịch HĐQT Vũ Ngọc Sinh đăng ký mua 100.000 cổ phiếu ILC theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, nâng lượng nắm giữ lên 165.505 đơn vị.

CTCP Bia Hà Nội – Kim Bài (BHK): Từ ngày 27/6 đến 26/7, công ty TNHH Ngân Hạnh, đơn vị có liên quan đến Ủy viên HĐQT Hoàng Ngọc Văn, đăng ký bán toàn bộ 669.000 cổ phiếu BHK theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh.

Tổng Công ty 36 – CTCP (G36): Từ ngày 27/6 đến 22/7, CTCP Vận tải và Thương mại Anh Quân, đơn vị có liên quan đến Ủy viên HĐQT Nguyễn Văn Hiền, đăng ký bán toàn bộ 7,23 triệu cổ phiếu G36 theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh.

CTCP Đầu tư và Xây dựng công nghiệp (ICI): Từ ngày 27/6 đến 26/7, CTCP Tư vấn Đầu tư và Quản ly vốn Minh An, đơn vị có liên quan đến Ủy viên HĐQT Nguyễn Thị Vinh, đăng ký mua khớp lệnh 100.000 cổ phiếu ICI, nâng lượng nắm giữ lên 383.400 đơn vị. 

CTCP Truyền thông VMG (ABC): Ngày 17/6, ông Lê Bá Khánh Anh, em rể Ủy viên HĐQT Domigo Anselmo Alonso, đã mua gần 5 triệu cổ phiếu ABC, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 24,52% tương đương 5 triệu đơn vị.

CTCP Dược phẩm Trung Ương CPC1 (DP1): Ngày 14/6, ông Lê Nam Thắng đã trở thành cổ đông lớn của công ty sau khi mua 1 triệu cổ phiếu DP1, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 8,1% tương đương 1,7 triệu đơn vị. 

Hoàng Cúc
Theo ndh.vn

Từ khóa: