2 tháng trước

Bạc Liêu: Chọn nhà thầu hay nhà đầu tư?

Ngày 10/6/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu (Sở TN&MT Bạc Liêu) công bố kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) Gói thầu số 1 Cung ứng dịch vụ công xử lý chất thải rắn công suất 150 tấn/ngày.đêm.

Gói thầu số 1 yêu cầu công nghệ phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hiện hành về xử lý chất thải rắn ở thể khí, thể lỏng và thể rắn
Gói thầu số 1 yêu cầu công nghệ phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hiện hành về xử lý chất thải rắn ở thể khí, thể lỏng và thể rắn

Theo đó, Công ty TNHH Sa Mạc Xanh đã trúng thầu gói thầu này với giá 22.447.500.000 VND. KQLCNT này được phê duyệt tại Quyết định số 208/QĐ-STNMT ngày 31/5/2019 của Sở TN&MT Bạc Liêu. Tuy nhiên những thông tin về gói thầu này và thông tin tại lễ khởi công xây dựng Dự án Nhà máy xử lý rác thải khiến dư luận đặt câu hỏi: Tỉnh Bạc Liêu đã chọn nhà thầu hay nhà đầu tư?

Giá gói thầu được tính cho từng năm

Gói thầu số 1 nêu trên là gói thầu lớn nhất của Dự án Cung ứng dịch vụ công xử lý chất thải rắn tại huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) được phê duyệt, dự án nêu trên có dự toán được phê duyệt là 24.162.270.000 đồng, gồm 3 gói thầu, trong đó Gói thầu số 1 có giá  trị lớn nhất, trị giá 24,09 tỷ đồng.

Theo thông báo mời thầu, Gói thầu số 1 có thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) từ ngày 22/4/2019 đến ngày 13/5/2019. Thông tin do Bên mời thầu (BMT) - Sở TN&MT Bạc Liêu cung cấp cho thấy, gói thầu này yêu cầu: “Công nghệ phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hiện hành về xử lý chất thải rắn ở thể khí, thể lỏng và thể rắn. Quy mô nhà máy phải đủ công suất đáp ứng khối lượng rác cam kết theo Hợp đồng dịch vụ”. Gói thầu có thời gian thực hiện hợp đồng là 600 tháng, với giá trị bảo đảm dự thầu là 250 triệu đồng.

Trong quá trình phát hành HSMT, do có đơn kiến nghị của nhà thầu và phải điều chỉnh một số nội dung của HSMT nên BMT đã lùi thời điểm đóng thầu đến ngày 23/5/2019.

Theo Biên bản mở thầu, có 8 nhà thầu mua HSMT. Đến thời điểm đóng thầu, có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) theo đúng quy định, gồm: Công ty CP Đầu tư VLG Môi trường, Công ty CP Tư vấn - Thiết kế xây dựng - Công nghệ môi trường Hùng Phương và Công ty TNHH Sa Mạc Xanh.

Trước đó, Công ty CP Xây dựng Thương mại và Đầu tư Huy Ngọc Hưng (Công ty Huy Ngọc Hưng) trong ngày 15/5/2019 đã gửi BMT văn bản đề nghị làm rõ HSMT. “Công ty Huy Ngọc Hưng thấy có nhiều bất cập, có dấu hiệu hạn chế và có nhiều vi phạm các quy định về đấu thầu”, đại diện Nhà thầu cho biết.

Ngày 17/5/2019, BMT có văn bản trả lời Công ty Huy Ngọc Hưng. BMT khẳng định, HSMT được lập theo mẫu tại Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT và Nghị định số 130/2013/NĐ-CP về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích. “BMT thực hiện đúng theo chủ trương của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà đầu tư Dự án Xử lý rác thải tại huyện Vĩnh Lợi. Nội dung này đã được nêu rõ tại Quyết định phê duyệt KHLCNT cung ứng dịch vụ công xử lý chất thải rắn tại huyện Vĩnh Lợi. UBND tỉnh Bạc Liêu đã yêu cầu thời gian thực hiện hợp đồng cho gói thầu này là 50 năm”, BMT cho biết.

“Tuy nhiên, giá gói thầu được tính cho từng năm (12 tháng) theo nguồn vốn sự nghiệp môi trường thường niên, cho nên phù hợp với các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Lưu ý, UBND tỉnh Bạc Liêu phê duyệt KHLCNT cung ứng dịch vụ công xử lý chất thải rắn tại huyện Vĩnh Lợi không có gói thầu “xây dựng nhà máy”, Sở TN&MT Bạc Liêu khẳng định. 

Sẽ có Dự án Đầu tư xây dựng nhà máy riêng?

Ngày 5/6/2019, trao đổi với Báo Đấu thầu, ông Nguyễn Thanh Tòng, Phó Chánh Văn phòng Sở TN&MT Bạc Liêu cho biết: “Gói thầu số 1 đã có KQLCNT và nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Sa Mạc Xanh. Đây là gói thầu lựa chọn nhà thầu, không phải lựa chọn nhà đầu tư. Tuy nhiên, tổng thể chung của dự án lớn này có hạng mục do Sa Mạc Xanh đầu tư bằng tiền của đơn vị này, cụ thể là xây dựng nhà máy. Sau khi triển khai Gói thầu số 1, Sa Mạc Xanh sẽ lập hồ sơ xin chủ trương đầu tư nhà máy, xây dựng đơn giá về dịch vụ xử lý chất thải rắn…”.

Trong khi đó, ngày 31/5/2019, tại Lễ khởi công Nhà máy Xử lý rác tại thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung cho biết, UBND tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức đấu thầu cung ứng sản phẩm dịch vụ công xử lý rác thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi, với yêu cầu khắt khe là phải đầu tư nhà máy với công nghệ xử lý chất thải hiện đại, quy mô xử lý 150 tấn rác/ngày đêm; quá trình xử lý phải tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chí về khí thải, nước thải phát sinh theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. Qua quá trình đánh giá, lựa chọn nhà thầu công khai, minh bạch, đến nay, UBND tỉnh Bạc Liêu đã lựa chọn được Công ty TNHH Sa Mạc Xanh là đơn thị trúng thầu xây dựng, vận hành Nhà máy Xử lý rác thải tỉnh Bạc Liêu.

Trả lời Báo Đấu thầu, đại diện Sở TN&MT Bạc Liêu khẳng định: “Sự kiện khởi công Dự án Nhà máy xử lý rác tỉnh Bạc Liêu ngày 31/5/2019 cũng chính là đánh dấu việc triển khai Gói thầu số 1”.

Có thể thấy thông tin công khai về quá trình lựa chọn nhà thầu gói thầu này và thông tin công bố tại Lễ khởi công Nhà máy đang khiến dư luận đặt vấn đề về sự “nhập nhằng” trong việc lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1 và lựa chọn nhà đầu tư Dự án Nhà máy xử lý rác tỉnh Bạc Liêu.

Nhóm phóng viên
Theo Đấu thầu

Từ khóa: