6 năm trước

Ban hành nghị định xử phạt vi phạm hàng không dân dụng

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Nghị định số 147/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Nghị định số 147/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.


Những hành khách đầu tiên đến Phú Quốc bằng máy bay Boeing 777. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính; hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức xử phạt tiền cụ thể theo từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Các hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước khác liên quan đến lĩnh vực hàng không dân dụng mà không quy định tại các Nghị định này thì áp dụng quy định tại các Nghị định quy định về xử phạt vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đó để xử phạt.

Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng là cá nhân, tổ chức Việt Nam và cá nhân, tổ chức nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng trong lãnh thổ Việt Nam, trên tàu bay đăng ký quốc tịch Việt Nam, ở vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý.

Theo Nghị định, các hành vi vi phạm hành chính xảy ra trong lĩnh vực hàng không dân dụng được quy định trong Nghị định này mà cũng được quy định trong các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính khác thì áp dụng quy định của Nghị định này để xử phạt.

Mức phạt tiền quy định đối với các hành vi vi phạm quy định tại Chương II của Nghị định này là mức phạt đối với cá nhân. Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Thẩm quyền xử phạt vi vi phạm hành chính quy định tại Chương III của Nghị định này là thẩm quyền xử phạt đối với cá nhân. Trong trường hợp phạt tiền, thẩm quyền xử phạt đối với tổ chức bằng 2 lần thẩm quyền xử phạt đối với cá nhân.

Nghị định quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu gồm: vi phạm quy định về tàu bay; cảng hàng không, sân bay; vi phạm quy định về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực hàng không dân dụng; vi phạm quy định về nhân viên hàng không, đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ, sử dụng nhân viên hàng không và giám định sức khỏe cho nhân viên hàng không; vi phạm quy định về hoạt động bay; hoạt động vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung; về an ninh hàng không.

Nghị định quy định thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2013, thay thế Nghị định số 60/2010/NĐ-CP ngày 3/6/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

theo TTXVN

Từ khóa: