Sự kiện hot
khoảng 1 tháng trước

Bộ Tài chính: Đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Bộ Tư pháp về việc lấy ý kiến dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ôtô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị lùi thời hạn nộp thuế TTĐB của kỳ tính thuế tháng 6, 7, 8 và 9 của năm 2024 sang muộn nhất vào 20/11/2024.

Đề xuất gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt hỗ trợ sản xuất ô tô trong nước |  Thời báo Tài chính Việt Nam
Bộ Tài chính: Đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước

Bộ Tài chính cho biết, thực hiện Nghị định số 36/2023/NĐ-CP ngày 21/6/2023 về gia hạn thuế TTĐB, lũy kế đến ngày 2/5/2024, tổng số doanh nghiệp đề nghị gia hạn thuế TTĐB là 14 đơn vị với tổng số tiền thuế TTĐB được gia hạn theo tờ khai là 8.082 tỷ đồng.

Về số thuế TTĐB đã nộp 3 tháng đầu năm 2024 của 12 doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước, Bộ Tài chính cho biết tổng số thuế TTĐB phải nộp là 5.186 tỷ đồng. Số tiền thuế đã nộp là 5.043 tỷ đồng, tổng số tiền thuế còn phải nộp là 142 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, lượng tiêu thụ xe sản xuất, lắp ráp trong nước bình quân 14.160 xe/tháng. Trong đó, tháng 1 là 12.842 xe, tháng 2 là 11.261 xe và tháng 3 là 18.388 xe. dự đoán trong năm 2024, thị trường ô tô nói riêng và toàn nền kinh tế Việt Nam nói chung còn phải ứng phó với những tác động tiêu cực khác do khủng hoảng kinh tế và xung đột địa chính trị toàn cầu, đặc biệt trở nên căng thẳng từ sau giai đoạn dịch bệnh. Nếu chỉ dựa vào nguồn lực và các giải pháo kích cầu riêng lẻ của từng doanh nghiệp, sẽ không đủ để tạo ra sự ổn định trong việc duy trì sản lượng và doanh số bán hàng cũng như sức bật giúp thị trường tăng trưởng trở lại, đồng đều và bền vững.

Do những khó khăn, thách thức nêu trên, Bộ Tài chính cho rằng việc tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô trong nước phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh là cần thiết. Hết thời gian gia hạn, các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô phải nộp đủ số thuế vào ngân sách nhà nước. Cụ thể Bộ Tài chính đề nghị gia hạn nộp thuế đối với thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6, 7, 8 và 9 của năm 2024 đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TTĐB theo quy định đến hết ngày 20/11/2024. Bộ Tài chính đề xuất thực hiện gia hạn theo phương án tương tự như Nghị định số 36/2023/NĐ-CP.

Đánh giá về tác động của chính sách đến NSNN, Bộ Tài chính cho biết, dự kiến số thuế TTĐB đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước bình quân 1 tháng phát sinh trong các tháng tiếp theo năm 2024 là khoảng 2.140 tỷ đồng. Theo đó, tổng số thuế TTĐB đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước được gia hạn trong 4 kỳ tính thuế như phương án đề xuất là khoảng 8.560 tỷ đồng.

Đối với tác động về thực hiện cam kết quốc tế, Bộ Tài chính cho rằng, gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB đối với DN sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước không phải là giải pháp ưu đãi về thuế, không vi phạm các quy định về trợ cấp, nên ít có quan ngại từ phía các DN nhập khẩu ô tô. Việc gia hạn thời hạn nộp thuế sẽ tạo điều kiện theo hướng có lợi hơn cho các DN sản xuất, lắp ráp trong nước so với các DN nước ngoài.

Bộ Tài chính cho biết, qua 4 năm thực hiện giải pháp này, Bộ Tài chính chưa ghi nhận trường hợp phản ứng nào. Trong trường hợp phát sinh phản ứng, Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ giao Bộ Công thương phối hợp với Bộ Ngoại giao có biện pháp ứng phó phù hợp.

Về trình tự thủ tục, người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn chỉ cần gửi giấy đề nghị bằng phương thức điện tử, hoặc trực tiếp đến cơ quan thuế, hoặc gửi qua đường bưu điện cho cơ quan quản lý thuế một lần cho toàn bộ các kỳ được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế TTĐB theo quy định.

Về số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp 3 tháng đầu năm 2024 (lũy kế đến ngày 04/5/2024) của 14 doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô trong nước, Bộ Tài chính cho biết tổng số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp là 5.186 tỷ đồng. Số tiền thuế đã nộp là 5.043 tỷ đồng, tổng số tiền thuế còn phải nộp là 142 tỷ đồng.

Tiến Hoàng/KTDU

Từ khóa: