8 năm trước

Bộ trưởng Tài chính Anh thừa nhận kinh tế Anh có thể suy thoái

Tỷ lệ nợ/GDP của Anh sẽ lên mức đỉnh 78% vào năm 2014 – 2015, cao hơn nhiều so với dự báo nhưng sẽ giảm sau đó.

Tỷ lệ nợ/GDP của Anh sẽ lên mức đỉnh 78% vào năm 2014 – 2015, cao hơn nhiều so với dự báo nhưng sẽ giảm sau đó.

Ông cam kết cố gắng bảo vệ nước Anh khỏi cơn bão nợ, tuy nhiên ông thừa nhận nếu kinh tế châu Âu rơi vào suy thoái, nước Anh khó tránh được kịch bản tương tự.

Văn phòng ngân sách Anh đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2011 xuống 0,9% trong năm nay và 0,7% trong năm 2012 từ mức 1,7% và 2,5% vào trước đó. Dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2013 và 2014 cũng bị điều chỉnh giảm.

Tính đến cuộc bầu cử vào năm 2015, Anh sẽ vẫn vay 79 tỷ bảng, cao hơn dự báo của văn phòng ngân sách và cao hơn 33 tỷ bảng so với dự báo.

Tuy nhiên nhờ các biện pháp mà ông Osborne áp dụng, chính phủ Anh sẽ vẫn thực hiện được mục tiêu cắt giảm thâm hụt ngân sách. Đến năm 2016 và 2017, Anh sẽ không còn thâm hụt ngân sách cấu trúc. Tỷ lệ nợ/GDP của Anh sẽ lên mức đỉnh 78%/GDP vào năm 2014 – 2015, cao hơn nhiều so với dự báo nhưng sẽ giảm sau đó.

Sau khi lương lao động trong lĩnh vực công bị đóng băng vào năm 2013, lương trong lĩnh vực công sẽ chỉ tăng trung bình 1% trong 2 năm tiếp theo sau đó. Chính phủ sẽ cắt giảm ngân sách cho nhiều lĩnh vực, ngoại trừ giáo dục và y tế.

Ngoài ra trong những năm sau cuộc bầu cử năm 2015, chi tiêu công sẽ sụt giảm nghiêm trọng.

Ngọc Diệp
Theo TTVN 

Từ khóa: