7 năm trước

Bộ trưởng Tài nguyên nhận trách nhiệm

Ông Nguyễn Minh Quang, Bộ trưởng Bộ tài nguyên và Môi trường cho rằng quá nhiều các văn bản pháp luật liên quan tới quản lý đất đai nên tình hình khiếu kiện vẫn xảy ra.

Ông Nguyễn Minh Quang, Bộ trưởng Bộ tài nguyên và Môi trường cho rằng quá nhiều các văn bản pháp luật liên quan tới quản lý đất đai nên tình hình khiếu kiện vẫn xảy ra.

Chiều 7/11, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai.

Nhiều luật nên rối

Ông Nguyễn Minh Quang, Bộ trưởng Bộ tài nguyên và Môi trường đã “nhận diện” các nguyên nhân khiến tình hình khiếu kiện đất đai kéo dài xảy ra nhiều trong thời gian vừa qua. Ông quang cho biết có những nguyên nhân khác quan và cả nguyên nhân chủ quan.

Về nguyên nhân khách quan, Bộ trưởng cho biết vấn đề đất đai có tính lịch sử mà chúng ta cần hết sức chú ý. Lĩnh vực đất đai của nươc ta trải qua thời kỳ biến động lớn về chủ sở hữu đất. Đây là một trong những nguyên nhân khách quan quan trọng dẫn đến tranh chấp của những người  chủ sử dụng đất qua các thời kỳ.

Về nguyên nhân chủ quan, Bộ trưởng nhận định đây mới là nguyên nhân chính, liên quan tới các vấn đề cơ bản.

Vấn đề thứ nhất, theo Bộ trưởng, các văn bản pháp luật liên quan đên quản lý đất đai được các đại biểu nhấn mạnh. Thời gian qua, có nhiều thay đổi luật đất đai qua các thời kỳ, có tới 20 luật liên quan đến đất đai. Vì vậy, trong quá trình thực thi pháp luật đất đai, cả cơ quan quản lý và đơn vị sử dụng đất đều gặp nhiều khó khăn.

Vấn đề thứ hai được Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang đánh giá là rất quan trọng. Đó là quá trình tổ chức, quản lý có nhiều vấn đề dẫn đến khiếu kiện, nhất là các khiếu kiện liên quan đến thu hồi đất của cơ quan các cấp. Quá trình tổ chức nói đến là Ủy ban nhân dân các cấp và những cán bộ thực thi công vụ. Nếu giải quyết được nguyên nhân này, tình hình sẽ khác đi.

Vấn đề thứ ba là nhận thức chưa đầy đủ về pháp luật đất đai của một bộ phận người sử dụng đất. Bộ trưởng cho biết các đại biểu Quốc hội đã phân tích bên cạnh nhiều lý do khác, có thể nhiều người dân chưa hiểu pháp luật do công tác tuyên truyền chưa tốt. Bên cạnh đó, vẫn có đối tượng lợi dụng, vì mục đích này khác mà làm sai.

Bộ trưởng khẳng định trong 3 nguyên nhân chủ quan kể trên, vấn đề thứ hai cơ bản và quan trọng nhất, cần được tập trung giải quyết.

Bộ cũng có trách nhiệm lớn

Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng cho biết theo quy định của pháp luật, Bộ có trách nhiệm tham mưu Chính phủ, Quốc hội xây dựng các luật, Nghị định liên quan đến quản lý đất đai; ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp luật; tổ chức thực hiện văn bản pháp luật; đôn đốc theo dõi thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các văn bản; thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo luật định.

Để khắc phục được những nguyên nhân kể trên, Bộ trưởng đã đưa ra một số giải pháp.

Thứ nhất, cần sửa luật và các văn bản liên quan đến luật đất đai. Quốc hội đã có chủ trương, Bộ Tài nguyên và môi trường tham mưu Chính phủ trong kỳ họp này và kỳ họp sau nữa sẽ trình dự thảo luật đất đai sửa đổi.

Thứ hai, cần nâng hiệu quả quản lý Nhà nước tất cả các cấp. Bộ trưởng cho biết hiệu lực bây giờ có vấn đề, còn nhiều mặt yếu.

Thứ ba, đề nghị địa phương quan tâm đến khiếu nại của người dân. Qua thực tế, có vụ việc, địa phương chưa được biết nhưng khiếu nại đã lên Trung ương.

Thứ tư, cần tăng cường công tác tuyên truyền về luật đất đai cho người dân.

Bảo Linh
theo VTC News

Từ khóa: