8 năm trước

Chơi xỏ: Không có gì là miễn phí cả

Khi được yêu cầu trang điểm miễn phí, tất nhiên bạn sẽ hi vọng dung nhan mình được cải thiện ít nhiều, chứ không như thế này...

Khi được yêu cầu trang điểm miễn phí, tất nhiên bạn sẽ hi vọng dung nhan mình được cải thiện ít nhiều, chứ không như thế này...

Qua bàn tay ma thuật của chuyên gia trang điểm

"Tình nguyện viên" của chúng ta trông như thế này đây!

Đúng là "của rẻ là của ôi", mà của này còn là của miễn phí thì...

Moonie

Từ khóa: