9 năm trước

Chưa giảm giá bán lẻ xăng dầu

Ngày 12.8 Liên Bộ Tài chính - Công Thương đưa ra văn bản khẳng định chưa điều chỉnh giá bán lẻ xăng, dầu trong nước trong thời điểm này. ưu tiên có thể là tăng thuế nhập khẩu, thay vì giảm giá xăng bán lẻ.

Ngày 12.8 Liên Bộ Tài chính - Công Thương đưa ra văn bản khẳng định chưa điều chỉnh giá bán lẻ xăng, dầu trong nước trong thời điểm này. ưu tiên có thể là tăng thuế nhập khẩu, thay vì giảm giá xăng bán lẻ.

Qua theo dõi của Liên Bộ Tài chính - Công Thương, thời gian vừa qua (từ cuối tuần đầu tháng 8 đến nay), giá dầu thô trên thị trường thế giới đã giảm so với trước (phiên giao dịch ngày 09/8/201 giá dầu thô ở mức 78,92 USD/thùng).

Tính chung giá các mặt hàng xăng, dầu trên thị trường thế giới bình quân của 10 ngày đầu tháng 8/2011 so với bình quân giá tháng 7/2011 đã giảm từ 1,48% đến 10,46% tuỳ theo từng chủng loại xăng, dầu, trong đó giá dầu thô giảm mạnh nhất là 10,46%, giá các mặt hàng xăng, dầu thành phẩm giảm không đáng kể (chỉ từ 1,48% đến 3,28%). Tuy nhiên, tại phiên giao dịch ngày 11/8/2011, giá các mặt hàng xăng dầu trên thị trường thế giới đều đã tăng trở lại, tăng từ 0,94% đến 4,3% so với phiên giao dịch ngày hôm trước tuỳ theo từng chủng loại mặt hàng, trong đó, dầu thô WTI tăng cao nhất 3,57 USD/thùng (tương đương 4,3%).

Hiện tại giá cơ sở mặt hàng xăng dầu đang cao hơn giá bán hiện hành từ 342 đồng/lít,kg đến 530 đồng/lít,kg; thuế suất thuế nhập khẩu xăng dầu hiện đang áp ở mức thấp (từ 0 – 5%). Do đó, tại thời điểm này, Liên Bộ Tài chính - Công Thương quyết định chưa điều chỉnh giá bán lẻ xăng, dầu trong nước.

Chưa điều chỉnh giá bán lẻ xăng, dầu trong nước (Nguồn internet)

Theo quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, giá cơ sở để làm căn cứ điều hành giá xăng dầu trong nước được tính toán trên giá xăng dầu thế giới (giá Platt’s Singapore) theo số ngày dự trữ lưu thông (30 ngày).

Vì vậy, tính bình quân giá xăng dầu thế giới của 30 ngày gần đây (từ ngày 12/7/2011 đến ngày 10/8/2011, cụ thể: giá xăng RON 92: 122,45 USD/thùng, điêden 0,05S: 129,80 USD/thùng, dầu hoả: 129,25 USD/thùng, ma dút: 671,50 USD/tấn, dầu thô WTI: 93,87 USD/thùng).

So với bình quân 30 ngày trước (từ ngày 10/6/2011 đến ngày 11/7/2011), giá xăng, dầu thành phẩm tăng từ 2,0% - 3,1% tuỳ theo từng chủng loại; trong đó giá xăng RON 92 có mức tăng mạnh nhất: 3,10%, điêzen 0,05S tăng 2,2%, madut tăng 2,41%, dầu hoả tăng 2,46%; giá dầu thô (WTI) giảm 1,25%.

Theo cách tính của liên liên Bộ (áp dung nguyên tắc tính toán giá cơ sở theo quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP và Thông tư số 234/2009/TT-BTC ngày 9/12/2009 của Bộ Tài chính) mức chênh lệch giữa giá cơ sở với giá bán mặt hàng xăng, dầu trong nước hiện nay như sau: 

Đơn vị tính: đồng/lít,kg

MẶT HÀNG

GIÁ CƠ SỞ

(1)

GIÁ BÁN HIỆN HÀNH (2)

CHÊNH LỆCH

(3)=(2)-(1)

1. Xăng RON 92

21.758

21.300

- 458

2. Điêden 0,05 S

21.442

21.100

- 342

3. Dầu hoả

21.183

20.800

- 383

4. Madút

17.330

16.800

-  530

Như vậy, giá cơ sở đang cao hơn giá bán hiện hành từ 342 đồng/lít,kg đến 530 đồng/lít,kg;

Liên Bộ Tài chính - Bộ Công thương sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến của giá xăng, dầu thị trường thế giới, công khai, minh bạch các dữ liệu tính toán giá cơ sở để điều hành giá xăng, dầu trong nước theo nguyên tắc: đảm bảo hài hoà lợi ích giữa người tiêu dùng - doanh nghiệp và Nhà nước, góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định an sinh xã hội, kiên trì thực hiện điều hành giá theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, cụ thể: nếu giá thế giới tăng, thì điều chỉnh giá trong nước, nếu giá thế giới giảm thì khôi phục thuế nhập khẩu ở mức hợp lý (đối với xăng, ma dút) và thực hiện giảm giá bán (khi có điều kiện).

Liên Bộ nhấn mạnh: "Giá cả mặt hàng xăng, dầu là vấn đề nhậy cảm, có tác động đến tâm lý của xã hội. Thời điểm, mức độ điều chỉnh giá bán lẻ mặt hàng xăng dầu trong nước cần được tính toán, cân nhắc một cách thận trọng."

Lê Minh

Từ khóa: