8 năm trước

Clip vui: Ăn trông nồi, ngồi trông hướng

Vì không nhìn ngó cẩn thận mà anh chàng đã bị lãnh một cú trời giáng.

Vì không nhìn ngó cẩn thận mà anh chàng đã bị lãnh một cú trời giáng.

Anh chàng đang học bài, không hề biết bạn mình đã vào phòng

Anh bạn nhẹ nhàng ngồi xuống

Cứ nghĩ không có ai trong phòng... và "Bủm".

Đã bảo phải để ý để tứ mà!

Moonie

Từ khóa: