7 năm trước

Cổ đông lớn Sacombank bán cổ phiếu không công bố

CTCP Đầu tư Tài chính Sài Gòn Á Châu và ông Trần Phát Minh đã giảm tỷ lệ nắm giữ tại Sacombank xuống dưới 5% mà không thực hiện công bố thông tin theo quy định.

CTCP Đầu tư Tài chính Sài Gòn Á Châu và ông Trần Phát Minh đã giảm tỷ lệ nắm giữ tại Sacombank xuống dưới 5% mà không thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Cuối tuần trước, UBCK Nhà nước đã có thông báo xử phạt CTCP Đầu tư Sài Gòn Exim, CTCP Đầu tư Tài chính Sài Gòn Á Châu và ông Trần Phát Minh vì việc trở thành cổ đông lớn nắm từ 5% lượng cổ phiếu đang lưu hành trở lên của Sacombank nhưng không CBTT theo quy định.

Theo thông báo ngày hôm nay (12/6) của Sở GDCK Tp.HCM, thì CTCP Đầu tư Tài chính Sài Gòn Á Châu và ông Trần Phát Minh đã thực hiện bán ra, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu xuống dưới 5% mà vẫn không CBTT.

Theo đó, CTCP Đầu tư Tài chính Sài Gòn Á Châu đã bán 900.000 cổ phiếu STB làm giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ xuống 47.883.623 cổ phiếu STB chiếm tỷ lệ 4,92% số lượng cổ phiếu lưu hành và không còn là cổ đông lớn của Sacombank.

Ông Trần Phát Minh đã bán 876.450 cổ phiếu STB làm giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ xuống 48.123.557 cổ phiếu STB chiếm tỷ lệ 4,94% số lượng cổ phiếu STB đang lưu hành. Với việc nắm giữ dưới 5% thì 2 nhà đầu tư này có thể bán hết lượng cổ phiếu đang nắm giữ mà không phải công bố.

Theo Vietnamnet

Từ khóa: