6 tháng trước

Đại diện BIDV: 'Việc phê duyệt cho vay 12 công ty không phải là quy trình ngược'

Vị đại diện này cũng cho biết sau khi kiểm tra, BIDV nhận thấy quy trình cấp tín dụng tại hội sở và các chi nhánh là hoàn toàn đúng quy định. Tất cả các khoản vay đều được các doanh nghiệp tự trả bằng tiền trên tài khoản của từng doanh nghiệp.

Trong phiên xét xử vụ án Phạm Công Danh ngày 13/1, khi trả lời câu hỏi của luật sư Nguyễn Huy Thiệp về việc thực hiện cấp tín dụng cho 12 công ty vay vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), đại diện BIDV khẳng định việc Hội sở chính quyết định chủ trương cho vay và chuyển xuống chi nhánh thực hiện là hoàn toàn đúng theo quy trình.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Việc hội sở phê duyệt chủ trương 12 khoản vay không phải là quy trình ngược

Đại diện cho BIDV là bà Nguyễn Thị Phương – Giám đốc Ban Pháp chế cho biết cũng giống như các TCTD khác, hiện tại BIDV có 2 luồng tiếp cận giải quyết đề xuất của khách hàng. Cụ thể, khách hàng có thể đề xuất trực tiếp với Hội sở chính, Hội sở chính tiếp xúc giải quyết đề xuất của khách hàng, lập báo cáo đánh giá đề xuất, thẩm định, phê duyệt chủ trương cấp tín dụng và giao xuống Chi nhánh thực hiện gắn với những điều kiện thực hiện cụ thể.

Hoặc cũng có thể khách hàng quan hệ trực tiếp tại Chi nhánh, Chi nhánh trực tiếp thẩm định đề xuất, quyết định cho vay, nếu trường hợp vượt thẩm quyền cấp tín dụng của Chi nhánh (về thời hạn cho vay, số tiền cho vay), Chi nhánh sẽ trình về Hội sở chính để phê duyệt cấp tín dụng, sau đó giao lại Chi nhánh thực hiện cho vay.

Trên cơ sở các luồng công việc này, BIDV xây dựng hướng dẫn cụ thể cho các sản phẩm tín dụng theo từng nhóm khách hàng, đáp ứng yêu cầu quản trị rủi ro và nhu cầu vay vốn thực tế của khách hàng. Do đó, bà khẳng định đây là quy trình bình thường không phải là quy trình ngược như đại diện Viện Kiểm sát đã nêu.

Cho vay vì khoản vay mang lợi ích cho BIDV

"Trong điều kiện tăng trưởng tín dụng khó khăn, nguồn vốn khả dụng của BIDV đang dư thừa lớn gây lãng phí vốn, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng nên chúng tôi thấy cần thiết phải mở rộng tìm kiếm khách hàng, cấp tín dụng"- bà Phương chia sẻ.

Hồ sơ vay vốn ban đầu gồm:

Giấy đề nghị thu xếp tín dụng của 12 Công ty gửi BIDV v/v đề nghị thu xếp tín dụng để thu mua VLXD cung cấp cho các công trình, dự án;

Hồ sơ pháp lý 12 công ty (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu, Điều lệ hoạt động của công ty)

Khi VNCB giới thiệu 12 khách hàng vay vốn, qua đánh giá ban đầu nhận thấy các khách hàng này có mục đích vay phù hợp với quy định của pháp luật, phù hợp với gói tín dụng 4 nhà, mang lại hiệu quả về kinh tế cho BIDV, góp phần giải quyết nhu cầu tăng trưởng tín dụng và các pháp nhân hoạt động tại địa bàn TP HCM, nhu cầu vay ngắn hạn và theo đề nghị của các khách hàng được vay tại các chi nhánh trên địa bàn thành phố TP Hồ Chi Minh.

Do đó, sau khi xem xét, Hội sở chính đã phê duyệt chủ trương cấp tín dụng và giao 4 chi nhánh trên địa bàn TP HCM triển khai thực hiện cụ thể.

Cụ thể hơn, sau khi xem xét trên hồ sơ, Ban KHDN đánh giá các khoản vay phù hợp với chủ trương chỉ đạo của Chính phủ, của NHNN, của BIDV; Nhu cầu, mục đích vay vốn và điều kiện cơ bản của khách hàng phù hợp với quy chế cho vay; Các khoản vay đều có bảo đảm bằng tài sản hợp pháp, hợp lệ với giá trị tài sản bảo đảm được cam kết lớn hơn giá trị khoản vay, khoản vay sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cho BIDV…

Các doanh nghiệp tự trả bằng tiền trên tài khoản của từng doanh nghiệp

Bà Phương cho biết qua công tác kiểm tra, các Chi nhánh đã thực hiện cấp tín dụng cho các khách hàng theo quy định về trình tự, thủ tục về cấp tín dụng đúng theo quy định và chủ trương cấp tín dụng đã được phê duyệt của Hội sở chính (số tiền cho vay tối đa, thời hạn vay, lãi suất, tài sản đảm bảo…).

Cụ thể, các chi nhánh đã yêu cầu khách hàng cung cấp các hồ sơ vay vốn theo quy định: Giấy đề nghị vay vốn; Phương án kinh doanh của các Công ty; Các hợp đồng mua bán hàng hóa, Hồ sơ pháp lý và tài chính năm 2012 của 12 Công ty gửi các Chi nhánh (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, điều lệ hoạt động của công ty, báo cáo tài chính năm 2012…), hồ sơ tài sản bảo đảm.

Sau đó, chi nhánh đã thực hiện đầy đủ trình tự các bước theo quy định từ đề xuất, thẩm định và thông qua Hội đồng tín dụng cơ sở xem xét thống nhất quyết định cho vay. Các Chi nhánh cũng đã thực hiện đầy đủ việc yêu cầu khách hàng và bên thứ ba cầm cố và thế chấp tại sản (100% các khoản vay có tài sản bảo đảm); đã thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm theo đúng quy định.

Chi nhánh đã giải ngân và chuyển tiền theo đề nghị của các công ty, đúng chỉ dẫn trong các hợp đồng kinh tế do khách hàng cung cấp.

Cuối cùng, các nhân viên cũng đã thực hiện kiểm tra việc sử dụng vốn vay của khách hàng. Khi phát hiện khách hàng không thực hiện đúng cam kết, đã yêu cầu khách hàng trả nợ trước hạn và đã thu đầy đủ nợ gốc và lãi của các khách hàng.

Bà nhấn mạnh tất cả các khoản vay tại BIDV đều được các doanh nghiệp tự trả bằng tiền trên tài khoản của từng doanh nghiệp.

Diệp Bình
Theo KTTD, Vietnambiz

Từ khóa: