6 năm trước

Đến năm 2020, Bắc Ninh sẽ có 24 cụm công nghiệp

Đến năm 2020, tỉnh Bắc Ninh sẽ có 24 cụm công nghiệp với diện tích hơn 739ha là mục tiêu nằm trong Quy hoạch các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, tầm nhìn 2030 vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh.

Đến năm 2020, tỉnh Bắc Ninh sẽ có 24 cụm công nghiệp với diện tích hơn 739ha là mục tiêu nằm trong Quy hoạch các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, tầm nhìn 2030 vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh.


Vận hành thiết bị sản xuất tại nhà máy Canon Việt Nam ở Bắc Ninh.
(Ảnh : Danh Lam/TTXVN)

Theo đó, từ nay đến năm 2020, tỉnh Bắc Ninh sẽ thực hiện chuyển đổi, thu hồi và sát nhập 13 cụm công nghiệp, đồng thời giữ nguyên 22 cụm công nghiệp và quy hoạch mới 2 cụm công nghiệp.

Giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030, phát triển mới 5 cụm công nghiệp và chuyển đổi 6 cụm công nghiệp sang khu đô thị dịch vụ. Phấn đấu đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh sẽ có 23 cụm công nghiệp với diện tích hơn 828ha.

Để thực hiện đạt mục tiêu đề ra, tỉnh Bắc Ninh từng bước thực hiện việc dừng cấp giấy phép mới các dự án sản xuất nguyên liệu gây ô nhiễm môi trường như phôi thép, nguyên liệu tái chế giấy, nguyên liệu có nguồn gốc vật liệu gây ô nhiễm, sơ chế nguyên liệu tái chế tập trung đồng thời ưu tiên doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm cuối cùng cho tiêu dùng như sản phẩm tạo hình, sản phẩm cơ khí chế tạo từ nguyên liệu thép, các thành phẩm nguyên liệu từ giấy.

Bên cạnh đó, thực hiện các chính sách khuyến khích doanh nghiệp trong tỉnh đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp ở các tỉnh lân cận hoặc địa điểm phù hợp để tiếp nhận các doanh nghiệp sản xuất gây ô nhiễm môi trường.

Việc điều chỉnh Quy hoạch các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm khai thác được lợi thế của tỉnh và gắn kết chặt chẽ các mối liên kết vùng, liên kết tuyến để thúc đẩy sự phát triển công nghiệp, qua đó đưa Bắc Ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2015 và thành phố trực thuộc Trung ương vào những năm 2020.

Thái Hùng
theo TTXVN

Từ khóa: