7 năm trước

Doanh nghiệp được nợ thêm 4.000 tỷ đồng thuế VAT

Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư hướng dẫn việc gia hạn thuế giá trị gia tăng (VAT) tháng 6/2012 cho "đợt 2". Chậm nhất ngày 20/4/2013, các doanh nghiệp mới phải nộp khoảng gần 4.000 tỷ đồng tiền thuế VAT.

Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư hướng dẫn việc gia hạn thuế giá trị gia tăng (VAT) tháng 6/2012 cho "đợt 2". Chậm nhất ngày 20/4/2013, các doanh nghiệp mới phải nộp khoảng gần 4.000 tỷ đồng tiền thuế VAT.

Theo gói "cứu trợ" doanh nghiệp lần 1(Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 13/5 của Chính phủ) được công bố hồi tháng 5, toàn bộ số thuế VAT phải nộp của tháng 4, 5, 6 năm 2012 đã được gia hạn thêm trong 6 tháng, có thời hạn nộp là tháng 1/2013.

Với các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nêu tại Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 5/10 của Chính phủ, riêng số thuế VAT tháng 6/2012 đã được gia hạn ở đợt 1 sẽ tiếp tục được gia hạn nộp đến tháng 4/2013.

Bộ Tài chính cho biết, đối tượng hưởng chính sách trên là các doanh nghiệp đang thực hiện nộp thuế VAT theo phương pháp khấu trừ, bao gồm các doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm cả hợp tác xã. Tuy nhiên, nhóm ưu đãi này không bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh trong các lĩnh vực xổ số, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, sản xuất hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và doanh nghiệp được xếp hạng 1, hạng đặc biệt thuộc các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty.

Thuế VAT tháng 6/2012 được gia hạn tới 9 tháng.

Ngoài ra, gói ưu đãi gia hạn VAT áp dụng cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến như nông sản, lâm sản, thuỷ sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử; xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội có sử dụng nhiều lao động.

Theo thứ trưởng Bộ Tài chính, bà Vũ Thị Mai, ước tổng số thuế VAT tháng 6 được gia hạn tới 9 tháng này là gần 4.000 tỷ đồng.

Tính đến tháng 9, đã có khoàng 190.280 doanh nghiệp được gia hạn thuế VAT với tổng số thuế là 11.000 tỷ đồng và71.640 doanh nghiệp được gia hạn nợ thuế thu nhập doanh nghiệp là 2.933 tỷ đồng.

Phạm Huyền
Theo Vietnamnet

Từ khóa: