Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ được phép chủ động phát triển sản phẩm

Theo quy định mới, từ năm 2023, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ sẽ được chủ động, tự chịu trách nhiệm trong xây dựng, thiết kế và phát triển sản phẩm bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ đăng ký với Bộ Tài chính phương pháp, cơ sở tính phí.

So sánh các loại bảo hiểm nhân thọ năm 2022

Theo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), trong năm 2022, thị trường bảo hiểm nhân thọ đã có thêm 67 sản phẩm bảo hiểm mới. Số lượng hợp đồng có hiệu lực (hợp đồng chính) ước đạt khoảng 14,3 triệu hợp đồng, tăng 5,6% so với năm 2021. Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 183.105 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2021.

Doanh thu phí nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất với 71,7% tổng doanh thu phí, tiếp theo là nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp 16,4%, bảo hiểm tử kỳ 0,6%; bảo hiểm trọn đời, sinh kỳ, trả tiền định kỳ, sức khỏe 1%. Doanh thu phí bảo hiểm bổ trợ đóng góp 10,3% tổng doanh thu phí toàn thị trường.

Việc phát triển các sản phẩm bảo hiểm dựa trên việc khuyến khích doanh nghiệp bảo hiểm phát triển đa dạng các dòng sản phẩm mới, lấy khách hàng làm trọng tâm nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng tốt hơn trong nhiều hoạt động kinh tế và đời sống.

Phát triển đa dạng các sản phẩm bảo hiểm dành cho người già, trong đó có thể tích hợp các dịch vụ hỗ trợ y tế, chăm sóc sức khỏe cho người tham gia bảo hiểm.

Theo Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 có hiệu lực từ 01/01/2023, Bộ Tài chính sẽ không phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trước khi triển khai.

Tiến Hoàng/KTDU

Từ khóa: