Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Fideco lên phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Số tiền huy động được, Công ty dự kiến dùng 450 tỷ đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Khu dân cư Leadgroup nhằm phát triển dự án Khu dân cư – Tái định cư Leadgroup tại Long An; và 50,01 tỷ đồng tiếp tục đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng Công ty.

CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM (Fideco, mã FDC - sàn HOSE) vừa thông qua kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn.

Số tiền huy động được, Công ty dự kiến dùng 450 tỷ đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Khu dân cư Leadgroup nhằm phát triển dự án Khu dân cư – Tái định cư Leadgroup tại Long An; và 50,01 tỷ đồng tiếp tục đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng Công ty.

Trước đó tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 diễn ra vào tháng 6/2022, Công ty đã thay đổi phương chào bán cổ phiếu riêng lẻ với kế hoạch chào bán 47,62 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.500 đồng/cổ phiếu, số tiền huy động là 500,01 tỷ đồng và dự kiến triển khai trong năm 2022.

Về tình hình kinh doanh, trong quý II/2022, Fideco ghi nhận hơn 48 tỷ đồng doanh thu thuần, tương ứng giảm 25% so cùng kỳ. Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận gộp của Công ty đã tăng từ 18% (quý 2/2019) lên hơn 21% (quý 2/2020) nhờ giá vốn hàng bán giảm sâu hơn doanh thu.

Do không có lãi từ thanh lý các khoản đầu tư như cùng kỳ nên doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh gần 100%, đạt 153 triệu đồng. Qua đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh ghi nhận 869 tỷ đồng, giảm 99%; FDC báo lỗ ròng 284 triệu đồng, dù cùng kỳ lãi ròng gần 66 tỷ đồng.

Sau 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Fideco đạt 93 tỷ đồng, giảm 19% so cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ bán hàng hóa chiếm tỷ trọng cao nhất (gần 84%), đạt 78 tỷ đồng, giảm 16% so cùng kỳ. Lỗ ròng của Công ty lên gần 2 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý 2, tổng tài sản của FDC đạt 938 tỷ đồng, giảm nhẹ 14 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho của Công ty tăng 22%, đạt 22 tỷ đồng, chủ yếu do nguyên vật liệu tăng đến 80% so với đầu năm, đạt 6.2 tỷ đồng.

Nợ phải trả của FDC tại ngày 30/06/2020 đạt 329 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm, chiếm 35% tổng tài sản. Nhìn chung, tình hình tài chính của Công ty không có nhiều biến động so với đầu năm.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: