khoảng 1 năm trước

Hà Nội đầu tư gần 3,92 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp cống Chùa Tổng tại Hoài Đức

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp cống Chùa Tổng, tại K2+050 trên kênh T3A, huyện Hoài Đức. Dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư với tổng vốn dự kiến gần 3,92 tỷ đồng.

Theo quyết định, cống Chùa Tổng sẽ được cải tạo, nâng cấp có khẩu độ diện tích dự kiến 2,5 x 2,5 m và hoàn trả mặt đường, rãnh tiêu thoát nước mặt đường tỉnh lộ 72 theo hiện trạng. Các hạng mục công trình này có tổng mức đầu tư thực hiện dự kiến gần 3,92 tỷ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách thành phố.

Dự án cải tạo, nâng cấp cống Chùa Tổng đảm bảo tiêu thoát nước cho khoảng 300 ha đất của các xã An Khánh, An Thượng thuộc huyện Hoài Đức (Ảnh: Minh họa)

Dự án cải tạo, nâng cấp cống Chùa Tổng đảm bảo tiêu thoát nước cho khoảng 300 ha đất của các xã An Khánh, An Thượng thuộc huyện Hoài Đức. Ảnh mnh họa

Dự án được thời gian thực hiện trong năm 2018 - 2019, nhằm đảm bảo tiêu thoát nước cho khoảng 300 ha đất đô thị, công nghiệp, nông nghiệp của các xã An Khánh, An Thượng (huyện Hoài Đức); góp phần phục vụ sản xuất nông nghiệp và tạo cảnh quan môi trường trong vùng dự án.

Quyết định nêu rõ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND thành phố về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu trình bày trong hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình thẩm định, phê duyệt. Quá trình lập, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chuẩn bị dự án đảm bảo chính xác, tiết kiệm Trong khi triển khai thực hiện, hoàn thành công tác chuẩn bị dự án đảm bảo tiết kiệm thời gian, kinh phí và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và UBND thành phố về quản lý đầu tư xây dựng.

Cùng với đó, trong quá trình lập dự án, chủ đầu tư phải rà soát, đánh giá cụ thể hiện trạng, đề xuất nhiều phương án để phân tích, tính toán, lựa chọn phương án thiết kế đảm bảo: an toàn, bền vững công trình trong mọi tình huống trên cơ sở tối ưu về mặt kinh tế, kỹ thuật cho tất cả hạng mục công trình và triệt để tiết kiệm, hiệu quả.

Theo Báo Đàu tư

Từ khóa: