6 năm trước

Hà Nội phấn đấu kiểm soát 90% số động vật giết mổ

Thành phố Hà Nội đang xây dựng hệ thống cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhằm đảm bảo có từ 85-90% số lượng động vật giết mổ được kiểm soát.

Thành phố Hà Nội đang xây dựng hệ thống cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhằm đảm bảo có từ 85-90% số lượng động vật giết mổ được kiểm soát.


(Ảnh minh họa: Đình Huệ/TTXVN)

Thành phố vừa lên kế hoạch dài hơi để đưa công tác này đi vào bài bản.

Hà Nội đang chú trọng công tác quản lý nhà nước và hình thành các chuỗi liên kết từ chăn nuôi - giết mổ - tiêu thụ sản phẩm; nâng cao hiệu quả hoạt động các cơ sở giết mổ công nghiệp, tập trung.

Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh xây dựng các dự án đã được phê duyệt, phấn đấu đến năm 2015 có thêm 16 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung mới đi vào hoạt động; trong đó ở mỗi huyện giáp ranh với các tỉnh xung quanh có ít nhất từ 1 đến 2 cơ sở; đến năm 2020 hoàn thành xây dựng các cơ sở giết mổ theo quy hoạch và kiểm soát được 100% số lượng thực phẩm gia súc, gia cầm sau giết mổ.

Gắn kết các vùng chăn nuôi tập trung với các cơ sở giết mổ và mạng lưới phân phối thực phẩm trên địa bàn.

Thành phố đã đề ra nhiều giải pháp, chương trình hành động. Theo đó, sẽ lựa chọn địa điểm xây dựng cơ sở giết mổ mới xong trước tháng 6/2014; kêu gọi nhà đầu tư, hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư xong trước tháng 12/2014 và tổ chức xây dựng, đưa cơ sở giết mổ vào hoạt động trước tháng 9/2015.

Thành phố đang rà soát các văn bản, chủ trương chính sách để khuyến khích mạnh đầu tư vào lĩnh vực này. Xây dựng quy chế phối hợp quản lý công tác vận chuyển, kinh doanh giết mổ, chế biến gia súc. Tổ chức đào tạo nâng cao năng lực cán bộ quản lý. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện quy hoạch để có đánh giá, đề xuất các giải pháp để khắc phục bất cập.

Ủy ban Nhân dân Thành phố giao Sở Y tế tham mưu trình Ủy ban đưa vào kế hoạch an toàn thực phẩm hàng năm chỉ tiêu phấn đấu 100% bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn hợp đồng sử dụng thịt gia súc, gia cầm có nguồn gốc từ cơ sở giết mổ.

Nguồn: http://www.vietnamplus.vn/Home/Ha-Noi-phan-dau-kiem-soat-90-so-dong-vat-giet-mo/20138/212229.vnplus

Nguyễn Văn Cảnh
theo TTXVN

Từ khóa: